Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Gracka Mirosław 32 3246 575
Gracka Henryk 32 3246 575
Gralikowski Krzysztof mgr inż. 32 259 21 23 kgralikowski@gig.eu
Grądziel Marcin inż. 32 259 24 97 mgradziel@gig.eu
Grela Damian mgr 32 259 23 86 dgrela@gig.eu
Greupner Michał mgr inż. 32 259 24 47 mgreupner@gig.eu
Gruchlik Piotr dr inż. 32 259 26 41 pgruchlik@gig.eu
Gruszka Elżbieta mgr inż. 32 259 22 44 egruszka@gig.eu
Grygier Agata mgr inż. 32 259 28 02 agrygier@gig.eu
Grzybek Ireneusz dr

+ 48-32-259-2000