Archiwum aktualności

2017-10-12

GIG nagrodzony podczas Targów Wynalazczości IWIS

W dniu 11 października 2017 roku podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków Jury Konkursowe przyznało nagrody Głównemu Instytutowi Górnictwa


Czytaj więcej...
2017-10-11

Projekt AWAIR

GIG rozpoczął realizację trzyletniego projektu o akronimie AWAIR


Czytaj więcej...
2017-10-09

Profesor Janusz Kompała z GIG został powołany w skład Międzyresortowej Komisji

Profesor Janusz Kompała z Głównego Instytutu Górnictwa został powołany w skład Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000