Certyfikacja i usługi akredytacyjne

GIG jest zawsze tam, gdzie jakość usług ma istotny wpływ na obszar oceny zgodności i systemów zarządzania. Certyfikacja ma weryfikować i potwierdzać spełnienie przez organizację wymogów określonych w normach. Elementem głównym certyfikacji jest audyt, który polega na sprawdzeniu całego zakresu działalności pod kątem określonych wymagań. Po spełnieniu wszystkich wymogów wydawany jest certyfikat.

Wybierz kategorię

+ 48-32-259-2000