Profil działalności

GIG jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Energii.

Misją GIG  jest prowadzenie badań naukowych oraz działalności wdrożeniowej i usługowej dla kształtowania korzystnych relacji: człowiek - przemysł - środowisko. Podmiotowość człowieka ma w tych działaniach znaczenie priorytetowe.

Podstawowymi obszarami działalności Instytutu są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia.

Celem strategicznym GIG jest uzyskanie trwałej pozycji jednostki badawczej w Europejskim Obszarze Badawczym w zakresie geoinżynierii – nauki zajmującej się zjawiskami i procesami związanymi z ziemią.

GIG posiada autoryzację Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i status Jednostki Notyfikowanej nr 1453 Unii Europejskiej w zakresie dyrektyw:

  • 2014/34/UE (ATEX),
  • 2006/42/WE (MASZYNY),
  • 2014/28/UE (MATERIAŁY WYBUCHOWE),
  • Rozporządzenia CPR 305/2011 (WYROBY BUDOWLANE).

Instytut posiada międzynarodową akredytację IECEx, dzięki czemu certyfikaty według tego schematu wydawane przez GIG są honorowane w wielu krajach na całym świecie, bez konieczności dokonywania dodatkowej oceny.

Dzięki przyznanemu  przez Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard Accepted Laboratory) specjalnemu „Uznaniu” za pośrednictwem Instytutu polscy producenci mogą łatwiej eksportować  swoje wyroby do USA i innych krajów świata, co szczególnie dotyczy urządzeń przeciwwybuchowych. 

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-09, PN-EN ISO 14001:2015-10 oraz PN-N-18001:2004, co potwierdza certyfikat PCBC S.A.

Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu wprowadzają system zapewnienia jakości i uzyskują akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar i Polski Rejestr Statków.

GIG utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.

Większość badań prowadzonych w GIG kończy się jako ”wyrób nadający się do sprzedaży”, a ich wyniki mają charakter użytkowy i wdrożeniowy. Około 56 procent przychodów pochodzi z komercjalizacji badań naukowych. Ich źródłem są prace uzyskiwane w wyniku wygranych przetargów i konkursów oraz usługi wykonywane na zlecenie partnerów krajowych i zagranicznych.

+ 48-32-259-2000