Projekty krajowe

Programy

Programy krajowe NCBiR

Innowacyjne metody udostępnienia głębokich złóż rud miedzi
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM

Pozostałe programy i projekty

Programy operacyjne

System Obserwacji Płyty Europejskiej
Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia
Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PCV
Planowanie partycypacyjne jako droga do integracji różnych grup zawodowych dla czynnej ochrony i zrównoważonego użytkowania przyrody polskich miast

Regionalne programy operacyjne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. "Technologia biodetoksyfikacji odpadów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym do zastosowania jako paliwo lub komponent do produkcji paliw"

+ 48-32-259-2000