Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Gajdarski Marek 32 259 23 62 mgajdarski@gig.eu
Galeja Mateusz mgr inż. 32 259 22 10 mgaleja@gig.eu
Gałuszka Adam 32 259 25 80
Gancarz Janusz 32 3246 578
Gawliczek Bogusław 32 259 22 56 bgawliczek@gig.eu
Gawryś Jerzy dr inż. 32 259 25 76 jgawrys@gig.eu
Gądek Mariola mgr inż. 32 259 27 38 mgadek@gig.eu
Gąsiorek Leszek mgr inż. 32 259 21 94 lgasiorek@gig.eu
Gdula Bernadeta 32 259 25 18 bgdula@gig.eu
Głodniok Marcin dr 32 259 26 97 mglodniok@gig.eu

+ 48-32-259-2000