Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Adamczyk Zdzisław dr hab. 32 259 28 44
Adamski Sebastian 32 259 23 79
Adamus Wojciech mgr inż. 32 3246 534
Augustyniak Iwona mgr 32 259 24 02
Babiarz Anna mgr 32 259 21 84
Bajerski Andrzej dr inż. 32 259 22 43
Banasik Monika mgr 32 259 25 04
Bara Jacek mgr 32 259 27 58
Bartmański Cezary dr inż. 32 259 28 31
Bauerek Arkadiusz dr 32 259 23 31

+ 48-32-259-2000