Wzorcowania akredytowane

Wybierz kategorię

 

 

Laboratoria Głównego Instytutu Górnictwa wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prowadzą wzorcowania zgodnie z zakresem akredytacji nr AP 006 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w następujących dziedzinach:
  • Akustyka, ultradźwięki i drgania - Laboratorium Akustyki Technicznej (BR-1).
  • Przepływ - Laboratorium Pomiarów Zapylenia Powietrza (KD-2.2).

Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych

Nazwa Kierownik Data pierwszej akredytacji (numer pierwszego certyfikatu)
Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG prof. dr hab. inż. Jan Wachowicz  
LABORATORIUM AKUSTYKI TECHNICZNEJ
dr hab. Janusz Kompała, prof. GIG 31.12.1997 (AP 006)
LABORATORIUM POMIARÓW ZAPYLENIA POWIETRZA
mgr inż. Eugeniusz Zellner 31.12.1998 (AP 006)

+ 48-32-259-2000