Archiwum aktualności

2019-03-25

Warsztaty w GIG

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych wraz z firmą MPL Katowice Sp. z o.o. organizuje seminarium (warsztaty) dot. problemu deformacji na terenach górniczych, metod określania pochylenia budynków ...


Czytaj więcej...
2019-03-25

konferencja pt. „Górnictwo i energetyka - jak wspólnie przygotować się do nowych wyzwań"

W dniach 21-22 marca 2019r. w Kliczkowie odbywała się konferencja pt. „Górnictwo i energetyka - jak wspólnie przygotować się do nowych wyzwań", której organizatorem było Laboratorium Lin i Urządzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa


Czytaj więcej...
2019-03-25

Pracownik GIG Przewodniczącym Komitetu Technicznego 143 ds. elektryczności statycznej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Podczas ostatniego posiedzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Przemysław Kędzierski został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Technicznego 143 ds. elektryczności statycznej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym


Czytaj więcej...
2019-03-20

Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza z udziałem GIG

19 marca 2019 r. w Będzinie odbył się czwarty Zagłębiowski Okrągły Stół dla Czystego Powietrza. W konferencji zorganizowanej przez Polski Alarm Smogowy wzięło udział prawie 80 osób, w tym pani Barbara Dolniak, wicemarszałek sejmu RP


Czytaj więcej...
2019-03-15

Wizyta Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w Głównym Instytucie Górnictwa

15 marca 2019r. Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego odwiedził Główny Instytut Górnictwa


Czytaj więcej...
2019-03-14

Wizyta Prof. Atsushi Sainoki

W dniach 13-14 marca 2019 r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa profesora Atsushi Sainoki, reprezentującego laboratorium należące do International Research Organization for Advanced Science and Technology (IROAST), Kumamoto University.


Czytaj więcej...
2019-03-08

Międzynarodowe warsztaty na temat nowych badań i technologii węglowych

7 marca 2019r. w GIG miały miejsce międzynarodowe warsztaty, zorganizowane w ramach projektu Coaltech: European coal research in light of EU policy objectives to 2050 and future global trends in coal use: an international outlook


Czytaj więcej...
2019-03-01

W GIG powstała Jednostka Oceny Zgodności

1 marca 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa utworzona została Jednostka Oceny Zgodności. Jest to jednostka organizacyjna GIG, która powstała w wyniku połączenia trzech zakładów instytutu


Czytaj więcej...
2019-02-27

Pierwsze polskie spotkanie partnerów projektu „i3upgrade: Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie źródeł węglowych w przemyśle hutniczym z zastosowaniem wodoru”

W dniach 25-26 lutego 2019r. w Głównym Instytucie Górnictwa miało miejsce pierwsze polskie spotkanie partnerów projektu o akronimie i3upgrade, pt.: Zintegrowane i inteligentne wykorzystanie źródeł węglowych w przemyśle hutniczym z zastosowaniem wodoru”


Czytaj więcej...
2019-02-22

Konferencja w Ostrawie zakończyła projekt INVARO

20 lutego 2019r. w siedzibie Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie odbyła się konferencja końcowa projektu o akronimie INVARO: „Ocena zasobów i zagrożeń związanych z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi na terenach transgranicznych”


Czytaj więcej...

+ 48-32-259-2000