CARBOLAB

Powiększenie wiedzy na temat składowania dwutlenku węgla i produkcji metanu z pokładów węgla poprzez podziemne testy "in situ"

Termin realizacji:
07.2009 - 06.2013

Kierownik projektu w GIG:

nieaktualne dane

+ 48-32-259-2000