Polska delegacja w Indiach i Bangladeszu z udziałem Głównego Instytutu Górnictwa

W dniach od 4 do 8 lutego 2019 r. profesor Stanisław Prusek, Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa uczestniczył w polskiej delegacji w Indiach i Bangladeszu, która odbywała się pod przewodnictwem Grzegorza Tobiszowskiego, Wiceministra Energii. Głównym tematem rozmów była współpraca w przemyśle górniczym. 4 lutego 2019 r. w New Delhi, podczas oficjalnego spotkania z udziałem m.in. pana H.P. Chaudhary, Wiceministra ds. Węgla Republiki Indii podpisane zostało specjalne porozumienie o współpracy polskich i indyjskich firm z sektora górniczego.

Polska posiada bogate doświadczenie w sektorze górniczym, nasze firmy wdrażają nowoczesne technologie, rozwijają się dynamicznie i są konkurencyjne na światowych rynkach. Możemy zaoferować wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dostawy rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń górniczych – podkreślał wielokrotnie podczas spotkań minister Grzegorz Tobiszowski.

Dużym zainteresowaniem ze strony pana Sovandeb Chattopadhyay, Ministra Energii Bengalu Zachodniego, cieszyła się tematyka czystych technologii węglowych oraz możliwość współpracy z polskimi instytutami naukowymi, takimi jak Główny Instytut Górnictwa. Członkowie polskiej delegacji uczestniczyli również w szczycie Bengal Global Business Summit, który odbywał się w Kalkucie.

Indie to najszybciej rozwijająca się gospodarka wśród krajów G20. Na lata 2018-2022 prognozuje się średni roczny wzrost PKB Indii o 7,3%. Rząd Indii dąży do zwiększenia wydobycia węgla z 708 mln ton w 2016 r. do miliarda ton rocznie do roku 2020.

Bengal Global Business Summit gromadzi najważniejszych przedstawicieli biznesu z Indii oraz innych krajów Azji Południowej, stwarzając dobrą okazję do zaprezentowania polskich firm i omówienia możliwości współpracy z lokalnymi partnerami. W konferencji udział biorą przedstawiciele takich branż jak: energia, hutnictwo, górnictwo oraz czyste technologie. Województwo Śląskie w 2017 roku podpisało porozumienie o współpracy z Bengalem Zachodnim.

+ 48-32-259-2000