Medal Europejski dla GIG

Urządzenie do pomiaru wysokiej temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla zostało nagrodzone Medalem Europejskim (XXVIII Edycja) przyznanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli. Medal Europejski jest niekomercyjnym ogólnopolskim przedsięwzięciem promującym ideę Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorstw. Wyróżniane są usługi, które swoim standardem nie odbiegają od poziomu europejskiego.
Autorom rozwiązania gratulujemy.

+ 48-32-259-2000