GIG nagrodzony podczas Targów Wynalazczości IWIS

11 października 2017 br., podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków Jury Konkursowe przyznało Głównemu Instytutowi Górnictwa Platynowy Medal Targów Wynalazczości  IWIS 2017 za mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji (dron do pomiarów niskiej emisji) oraz Złoty Medal za sorter pneumatyczny. Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji została nagrodzona Nagrodą Specjalną Targów Wynalazczości IWIS 2017 przyznaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Sorter pneumatyczny Elmech-GIG umożliwia precyzyjne rozdzielanie frakcji materiałów zróżnicowanych pod względem gęstości ziaren i współczynnika oporu aerodynamicznego – głównie materiałów skalnych. W urządzeniu wykorzystano proces separacji pneumatycznej oraz zastosowano dodatkowy strumień powietrza, a proces separacji odbywa się na powierzchni perforowanej obrotowego bębnem, co zwiększa skuteczność sortowania. Sorter jest „przyjazny dla środowiska”: cechuje go niskie zużycie energii w stosunku do masy separowanych materiałów, brak konieczności stosowania obiegów wodnych w procesie separacji oraz  ograniczona emisja pyłów i hałasu. W Warszawie nagrodzony został zespół autorski w składzie: Tomasz Janoszek, Andrzej Bajerski, Jacek Łączny, Sebastian Iwaszenko, Kamil Stańczyk, Jadwiga Proksa,  Magdalena Filipek-Marzec. Sorter został opracowany w efekcie projektu AMSEP, finansowanego przez Europejski Instytutu Technologii i Innowacji w ramach InnoEnergy SE. W składzie konsorcjum, które realizuje projekt znaleźli się: GIG, Air Separation Machinery., Tercharpol., Haldex, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research oraz Elmech Kazeten, jako podmiot komercjalizujący.

Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji, popularnie nazywana dronem do pomiarów niskiej emisji, mierzy to, co wydostaje się z komina bezpośrednio nad nim. Zastosowane jest tu autorskie rozwiązanie laserowych mierników stężenia pyłu, dwutlenku i tlenku węgla.Dzięki wykorzystaniu drona, diametralnie skraca się czas procedury kontrolnej, bo urządzenie pobierając próbkę dymu wydobywającą się z komina, natychmiast bada jej skład. Cechuje go niezawodność działania w trybie „on line” i wysoka dokładność pomiarów, która pozwala na wskazywanie źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń. Dzięki takim pomiarom można także opracować  mapę zagrożeń i wskazać miejsca kumulacji zanieczyszczeń pyłowych. Nagrodzony zespół autorski to:  Adam Szade, Marcin Fisior,  Tadeusz Smoła, Adam Ramowski, Zbigniew Motyka, Marcin Słota, Krystian Kadlewicz, Marcin Głodniok i Adam Hamerla.

Wszystkim autorom rozwiązań serdecznie gratulujemy.

+ 48-32-259-2000