Delegacja chińska w GIG

20.09.2018r. gościła w GIG delegacja Północno Chińskiego Instytutu Nauki i Technologii (North China Institute of Science and Technology), pod przewodnictwem Wiceprezesa ds. współpracy międzynarodowej Pana Gu Xiugen.

Głównym tematem wizyty były nowe techniki i technologie stosowane w górnictwie węgla kamiennego oraz zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Są to tematy w których GIG ma znaczącą pozycje w światowej nauce. Goście szczególnie zainteresowani byli nowoczesnymi metodami prognozowania i zwalczania zagrożenia tąpaniami oraz jego wpływem na bezpieczny sposób prowadzenia robót górniczych.

W polskich kopalniach na przestrzeni ostatnich 30 lat liczba tąpnięć zmniejszyła się prawie 10-krotnie, co związane jest przede wszystkim z mniejszą intensywnością eksploatacji ale także z postępem wiedzy i techniki. Duże znaczenie mają w tym zakresie opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa metody prognozowania zagrożenia tąpaniami jak np. metoda geotomografii pasywnej jak i jego zwalczania np. z wykorzystaniem metody ukierunkowanego szczelinowania skał. Główny Instytut Górnictwa od wielu lat posiada rozwiniętą współpracę naukowo-badawczą z chińskimi instytutami z obszaru górnictwa. Prace naukowo-badawcze wykonywane w Instytucie tworzą podstawy nowoczesnego i bezpiecznego górnictwa w Polsce, a wiele z nich znalazło zastosowanie w górnictwie światowym, m.in. w Chinach, jak np. system obserwacji sejsmologicznej SOS oraz technologia ukierunkowanego hydroszczelinowania skał wraz z instalacją do jej realizacji.

+ 48-32-259-2000