Publikacje

  • Krause E.: Zagrożenie metanowe w zrobach oraz likwidowanych chodnikach wentylacyjnych ścian ze szczególnym uwzględnieniem układu przewietrzania „U” po caliźnie węglowej. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie. Nr 1/2014 str. 3-11.
  • Krause E.: Wpływ uwarunkowań górniczo-geologicznych oraz wentylacyjnych na projektowaną lokalizację georeaktora oraz bezpieczeństwo procesowe podziemnego zgazowania węgla w czynnej kopalni. Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Sesja Człowiek i Środowisko. 24-28.02.2014, Kraków (prezentacja).
  • Krause E.: Identyfikacja zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji georeaktora podziemnego zgazowania węgla. Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Sesja Człowiek i Środowisko. 24-28.02.2014, Kraków (prezentacja).
  • Krause E., Borecki T.: Kształtowanie się zagrożenia amoniakiem w warunkach aplikacji mieszanin popiołowo-wodnych do zrobów ścian. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach. Jankowice Rudzkie, 24-26 września. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza, GIG Katowice 2014, str.76-85.
  • Krause E., Prusek S.: Likwidacja wyrobisk przyścianowych w rejonach eksploatowanych ścian w warunkach zagrożeń metanowego i pożarem endogenicznym. Referat wygłoszony podczas konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie", Zawiercie, 1-2 kwietnia 2014, 50 % udziału.
  • Krause E.: Krótkoterminowa prognoza metanowości bezwzględnej drążonych wyrobisk. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Wybrane zagadnienia wentylacyjne i pożarowe w kopalniach. Jankowice Rudzkie, 24-26 września. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Pruska i Janusza Cygankiewicza, GIG Katowice 2014, str.66-75.
  • Krause E., Prusek S.: Wpływ zmian przekrojów wyrobisk przed i za frontem ścian na kształtowanie się zagrożeń metanowego oraz pożarem endogenicznym. Miesięcznik WUG Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy w Górnictwie. Nr 9/2014.
  • Krause E.: Krótkoterminowe prognozy wydzielania się metanu podczas wybierania ścian. Archives of MiningSciences vol. 60(2015), No 2, pp.629-642.
  • Krause E., Wierzbiński K.: Kształtowanie się potencjalnego zagrożenia gazowego amoniakiem w ścianie przy stosowaniu technologii opartych na mieszaninach popiołowo-wodnych. Przegląd Górniczy 5/2015. str. 62-70.
  • Krause E., Dziurzyński W.: Projektowanie eksploatacji pokładów węgla kamiennego w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego. Główny Instytut Górnictwa. Katowice 2015.

+ 48-32-259-2000