Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych

ZAKŁAD TECHNOLOGII EKSPLOATACJI, TĄPAŃ I OBUDÓW GÓRNICZYCH

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Sylwester Rajwa
e-mail: srajwa@gig.eu
telefon: 32 259 24 10

 

 

 

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA OBUDOWY CHODNIKOWEJ I UTRZYMANIA WYROBISK

Kierownik

dr hab. inż. Marek Rotkegel
e-mail: mrotkegel@gig.eu
telefon: 32 259 24 89

 

 

 

PRACOWNIA DOBORU OBUDOWY WYROBISK EKSPLOATACYJNYCH

Kierownik

dr inż. Andrzej Walentek
e-mail: awalentek@gig.eu
telefon: 32 259 24 29

 

 

PRACOWNIA PODZIEMNEGO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO

Kierownik

dr inż. Jan Szymała
e-mail: jszymala@gig.eu
telefon: 32 259 24 06

 

 

 

PRACOWNIA TĄPAŃ I MECHANIKI GÓROTWORU

Kierownik

 

 

Zakres działalności zakładu:

 • projektowanie i dobór obudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych - kotwowej, odrzwiowej, betonowej, torkretowej, murowej,
 • projektowanie i dobór obudowy zmechanizowanej do warunków geologiczno-górniczych,
 • projektowanie obudowy specjalnej dla trudnych i skomplikowanych warunków geologiczno-górniczych,
 • określanie warunków upodatnienia sekcji obudów zmechanizowanych przeznaczonych do pracy w ścianach prowadzonych w rejonach występowania wstrząsów górotworu,
 • projektowanie obudowy połączeń wyrobisk korytarzowych,
 • projektowanie obudowy wyrobisk korytarzowych o przekroju powyżej 30 m2,
 • projektowanie odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych oraz akcesoriów,
 • projektowanie likwidacji wyrobisk podziemnych posiadających połączenie z powierzchnią terenu (szyby, upadowe, sztolnie),
 • projekty w zakresie przystosowania szybów w likwidowanych zakładach górniczy do pełnienia roli studni głębinowych,
 • opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych,
 • badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska,
 • badania, obliczenia i symulacje zachowania górotworu wokół wyrobiska i jego oddziaływania na obudowę,
 • badania stanu technicznego obudów obiektów podziemnych: wyrobisk korytarzowych, eksploatacyjnych oraz szybów,
 • prace badawcze w zakresie budownictwa podziemnego (szyby, upadowe, sztolnie),
 • bezzałogowa kontrola stanu technicznego obudów szybów oraz zbiorników podziemnych z zastosowaniem kamer wizyjnych,
 • badania stanu technicznego obudowy wyrobisk pionowych z zastosowaniem technik dostępu linowego,
 • badania pracy obudowy w warunkach dołowych,
 • badanie przejawów ciśnienia górotworu w polach eksploatacji ścianowej,
 • badania i analizy nad podwyższeniem parametrów podpornościowych obudowy odrzwiowej,
 • prace badawcze nad udoskonaleniem systemów eksploatacji w filarach ochronnych,
 • badanie i dobór rodzajów podsadzki i materiałów podsadzkowych dla różnych warunków górniczo-technicznych,
 • określenie warunków efektywnego, bezpiecznego prowadzenia oraz utrzymania wyrobisk ścianowych i korytarzowych,
 • ocena efektywnego i ekonomicznego wybierania złoża węgla kamiennego system ścianowym lub alternatywnym,
 • analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów,
 • tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • modelowanie numeryczne zjawisk zachodzących w górotworze z wykorzystaniem programów: FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase, RS3,
 • modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie z wykorzystaniem programów: COSMOS/M, ANSYS,
 • opracowywanie raportów techniczno-środowiskowych „due diligence”,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie obudów wyrobisk górniczych.

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Tworzenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Określenie warunków upodatnienia sekcji obudów zmechanizowanych
 • Prognoza energii wstrząsów górotworu
 • Prognoza konwergencji chodników przyścianowych
 • Badania parametrów górotworu i skał otaczających wyrobiska
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Projektowanie systemów eksploatacji złoża
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Opracowywanie raportów techniczno-środowiskowych „due diligence”,
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

Zakres działalności:

 • Projektowanie i dobór obudowy wyrobisk górniczych
 • Likwidacja wyrobisk podziemnych
 • Opracowywanie projektów techniczno-technologicznych napraw obudów obiektów podziemnych
 • Modelowanie numeryczne górotworu
 • Badania i ocena obudowy wyrobisk górniczych
 • Budownictwo podziemne
 • Analizy wytrzymałościowe obudowy wyrobisk i poszczególnych jej elementów
 • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa
 • Modelowanie numeryczne budowli, maszyn i urządzeń
 • Szkolenia w zakresie stosowania obudów wyrobisk górniczych
 • Aparatura badawcza i oprogramowanie

 • Problematyka zagrożenia tąpaniami:
  • Prognoza i ocena zagrożenia sejsmicznego i tąpania wyrobisk górniczych.
  • Ocena wstrząsogenności górotworu.
  • Analityczna ocena stanu ciśnień w pokładzie i skałach otaczających.
  • Analiza kwalifikowalności pokładów (złóż) lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.
  • Opracowywanie kompleksowych (technicznych) projektów eksploatacji pokładów zagrożenia tąpaniami.
  • Ocena ryzyka prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
  • Dobór doraźnych (aktywnych) i długofalowych (eksploatacyjnych) metod profilaktyki tąpaniowej.
  • Doraźne konsultacje z zakresu prowadzenia robót w warunkach szczególnego stanu zagrożenia tąpaniami.
 • Problematyka zagrożeń skojarzonych:
  • Ocena stanu zagrożeń skojarzonych.
  • Dobór profilaktyki dla prowadzenia robót w warunkach zagrożeń skojarzonych.
  • Doraźne konsultacje z zakresu problematyki zagrożeń skojarzonych.
 • Inżynieria górnicza: 
  • Techniki i technologie modyfikacji właściwości kopalin użytecznych (węgla, rud metali, surowców skalnych) i górotworu dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji (np. szczelinowanie technikami hydraulicznymi i strzelniczymi).
  • Wyznaczania podstawowych geomechanicznych cech górotworu (składowe stanu naprężeń pierwotnych i pseudopierwotnych).
  • Inżynierskie techniki i technologie zabezpieczania chronionych obiektów środowiska podziemnego (jaskinie, obiekty zabytkowe itp.).
  • Badania introskopowe otworów wiertniczych.

+ 48-32-259-2000