Laboratorium badań sprzętu strzałowego

Zakres działalności:

  • Wykonywanie kontroli szczegółowych (tzw. legalizacji, atestacji) elektrycznego sprzętu strzałowego takiego jak: zapalarki, omomierze strzałowe, próbniki ciągłości obwodów strzałowych, mierniki prądów błądzących, mierniki rezystancji izolacji linii strzałowych i innych.
  • Badanie i wydawanie ocen wyrobów oraz opinii technicznych dotyczących elektrycznego sprzętu strzałowego zgodnego z normą europejską PN-EN 13763-26:2006.
  • Badania kontrolne, powypadkowe i inne sprzętu strzałowego.
  • Opracowywanie nowych metod badawczych sprzętu strzałowego.
  • Opracowywanie i nowelizacja norm z zakresu sprzętu strzałowego i techniki strzałowej.
  • Działalność w zakresie oceny zgodności wyrobów na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99, poz. 1003 z późn. zmianami).

Jednostka Oceny Zgodności

+ 48-32-259-2000