Publikacje

  • Archives of Mining Sciences: Application of trenchless methods for pipelines renovation on mining areas.
  • Archives of Mining Science: Process characteristics of hydraulic legs equipped with safety valves at dynamic load caused by a mining tremor.
  • Journal of Sustainable Mining: Research on tightness loss of belt conveyor’s idlers and its impact on the temperature increase of the bearing assemblies.
  • Przegląd Górniczy "Innowacyjne rozwiązanie sztucznego dna szybu dla kopalni Jankowice".
  • Materiałykonferencyjne OIPEEC Wire rope net structures as safety devices in mine shaft deepening.
  • Problemy transportu i przeróbki w górnictwie. Modelowanie procesów Problemy doboru łańcuchów ogniwowych górniczych eksploatowanych w środowiskach agresywnych korozyjnie.
  • Problemy transportu i przeróbki w górnictwie. Modelowanie procesów. Algorytm obliczania konstrukcji ochronnej sztucznego dna szybu z wykorzystaniem metody analityczno-empirycznej.
  • Wiadomości Górnicze Zastosowanie sprężonej obudowy betonowej nowej generacji w budownictwie podziemnym na przykładzie zbiornika retencyjnego.
  • Archives of Mining Sciences Determination of the influence of an anticorrosive layer on the strength of link mining chains.

+ 48-32-259-2000