Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Analiza układu olinowania koparki KWK-1500.1
  • Wykonanie badań lin olinowania dachu Stadionu Śląskiego.
  • Wykonanie usługi zabezpieczenia antykorozyjnego wraz z pomiarem skorodowania zakotwień stężeń wiatrowych obiektu Stadion Śląski w Chorzowie.
  • Akredytowane badania typu przewodów napowietrznych wykonanych zgodnie z normą EN 50182. Badane przewody: ACSR 122-AL1/71 ST1A oraz ACSR 212-AL.
  • Akredytowane badania typu przewodów napowietrznych wykonanych zgodnie z normą EN 50540. Badany przewód: ACSS 171 AL0/28 MUHST.
  • Pomiar siły w 8 linach mostu na rzece Bub o średnicy 45 mm.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  • Projekt PBS1 / A2 /6 /2012 Badania nad dyssypacją energii w mechanicznych układach ochronnych przewidywanych do stosowania w pogłębianych szybach kopalń podziemnych. - kierownik projektu.
  • Projekt celowy numer umowy ROW-188/2011„Opracowanie i wdrożenie nowej generacji samohamownej platformy transportowej pracującej w układzie transportu do 250 w strefach zagrożonych wybuchem” – kierownik projektu.
  • Projekt celowy ZR8 2005C/06654 „Opracowanie nowej metody pomiaru parametrów geometrii obudowy szybu i jego wyposażenia” - kierownik projektu.
  • Projekt celowy Nr umowy 008/P-007/2009 „Opracowanie urządzenia do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin” – kierownik projektu.
  • Projekt celowy nr umowy 028/P-040/2010 „Opracowanie i wdrożenie wielopoziomowego iskrobezpiecznego systemu monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego” – kierownik projektu.

   

 3. Nagrody, wyróżnienia:

   

  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. 2011.
  • List Gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego 2011.
  • Medal Europejski BCC za "Wielopoziomowy iskrobezpieczny system monitoringu bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego"
  • Złoty Medal z Wyróżnieniem za "Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich", wręczony podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Innowacji "IWIS 2011".
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich. 2012.
  • Statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze. 2012
  • Złoty Medal na 62-gich Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusselssInnova 2013 za wynalazek Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów” został nagrodzony (16.11.2013r. Bruksela).
  • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusselssInnova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Bruksela, 20.11.2015r.).
  • Złoty medal z wyróżnieniem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2015 za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii".
  • Nagroda specjalna Prezesa FSNT NOT dla najlepszego rozwiązania inżynierskiego prezentowanego na IWIS 2015 za Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii".
  • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za "Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii" 2015.
  • Srebrny medal Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusselssInnova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Modułowa, panelowa obudowa szybowa nowej generacji” (Bruksela, 20.11.2015r.).
  • Złoty medal z wyróżnieniem Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BrusselssInnova 2015, otrzymało rozwiązanie pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Bruksela, 20.11.2015r.).
  • Medal III stopnia w konkursie Innowacyjne Rozwiązania w Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych w kategorii Poprawa Bezpieczeństwa organizowanym przez Polską Technikę Górniczą S.A. oraz Miesięcznik Naukowo-Techniczny „Napędy i Sterowanie” za „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (Katowice, 08.09.2015r.).
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozwiązanie Głównego Instytutu Górnictwa pod nazwą „Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” przyznany podczas XXIII Giełdy Wynalazków (Warszawa, 24.03.2016r.).
  • Medal Europejski przyznany przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli za „Pomost ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii” (8 czerwca 2016r.).

   

+ 48-32-259-2000