Osiągnięcia

  1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

     

    • Opracowanie sondy badawczej zatopionych szybów.
    • Opracowanie akustyczno-optycznej metody do dynamicznych pomiarów koncentracji pyłów węglowych w obłokach o dużej gęstości.
    • Opracowanie optoelektronicznego systemu do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla.
    • Opracowanie wytycznych do metody badania hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zewnętrznym.
    • Opracowanie mapy akustycznej terenów położonych w obszarze oddziaływania autostrady płatnej A4 Katowice – Kraków.

  2. Ważniejsze projekty:

     

    • Identyfikacja źródeł niskoczęstotliwościowych sygnałów wibroakustycznych wraz z oceną ich propagacji i uciążliwości występujących na terenach gmin górniczych, projekt badawczy.
    • STAMS Long-term STability Assessment and Monitoring of flooded Shafts - RFCS Coal RTD Program.
    • EXPRO (KD RFCR-CT-2014-00005) Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia.
    • COMEX ComplexMiningExploitation : optimizingmine design and reducing the impact on human environment - Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka - RFCS Coal RTD Program.
    • GasDrain Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez symulację pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom I zwiększenia wydobycia węgla – RFCS Coal RTD Program.

     

  3. Nagrody, wyróżnienia::

     

    • Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów, złoty medal na europejskich targach innowacyjności Brussels Eureka’2013.
    • Srebrny Laur Innowacyjności w 2013 roku w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica, Naczelnej Organizacji Technicznej.
    • Górniczy Sukces Roku 2013 w kategorii „Innowacyjność” za Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów.
    • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 za „Laser system for automatic measurement of geometry shaftlining and equipment”.
    • Srebrny medal, Nagroda Specjalna World InventionIntellectualPropertyAssociations: VII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości [EuropeanExhibition of Creativity and Innovation] EuroInvent’2015, Sonda do skanowania pustek w górotworze [The probe for rock cavernsscanning].
    • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2015 za Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów.
    • Medal Europejski Business Centre Club, Edycja XXVI, 2015, Probe for automatic measurement of lining geometry and shaft equipment.
    • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” (Katowice, 2016r.).
    • Złoty Medal Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona (Barcelona, 2016r.).
    • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2016 za rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 2016r.).

     

+ 48-32-259-2000