Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Matuszewska Agnieszka mgr 32 259 21 75 amatuszewska@gig.eu
Matyja Piotr mgr 32 259 25 27 pmatyja@gig.eu
Mazur Mariusz 32 259 25 80
Mączka Barbara 32 259 26 09 bmaczka@gig.eu
Merta Grzegorz mgr inż. 32 259 23 63 gmerta@gig.eu
Michalik Bogusław dr hab. 32 259 23 80 bmichalik@gig.eu
Michalska Anna dr 32 259 23 96 anmichalska@gig.eu
Michałek Aneta mgr inż. 32 3246 524 awieczorek@gig.eu
Michałek Adam mgr inż. 32 3246 526 amichalek@gig.eu
Miernik Witold 32 259 24 03 wmiernik@gig.eu

+ 48-32-259-2000