Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN

Struktura: 

+ 48-32-259-2000