Zapytanie ofertowe na usługę: Zaplanowania sposobu zagospodarowania 12 ton odpadów, powstałych po oczyszczaniu wód kopalnianych, poprzez ich likwidację - UNIEWAŻNIONE

+ 48-32-259-2000