Zapytanie ofertowe na usługę transportową

Usługa transportowa realizowana w związku z organizacją polsko-ukraińskiej konferencji  przedstawiającej wyniki realizacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych”, dofinansowanego w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP  2016

Struktura: 

+ 48-32-259-2000