Zapytanie ofertowe na: "Usługę przeprowadzenia audytu pod kątem wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego uwzględniającego szczególne potrzeby instytutu badawczego."

+ 48-32-259-2000