Zapytanie ofertowe na: Opracowanie szczepionki bakteryjnej, zdolnej do rozkładu węglowodorów, w tym węglowodorów chlorowcopochodnych

+ 48-32-259-2000