Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania badań z wykorzystaniem 4 dostarczonych przez Zleceniodawcę próbek popiołów w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”

Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania badań z wykorzystaniem 4 dostarczonych przez Zleceniodawcę próbek popiołów w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Struktura: 

+ 48-32-259-2000