Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie o rok licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych

+ 48-32-259-2000