Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aktualizacji na okres 3 lat oprogramowania „Cadna A” z rozszerzeniami BMP XL BPL z kluczem serwerowym w wersji 64-bit.

+ 48-32-259-2000