Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące zamówień o wartości poniżej 30.000,00 euro do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2018.
Data publikacji 2018-01-16
PDF icon Zapytanie ofertowe 4928 wraz z załącznikiem nr 1, Plik Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (formularz cenowy)
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2018-01-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy
Usługa wzorcowania 3 termohigrometrów
Data publikacji 2018-01-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zakup usługi hotelarskiej w dniach 10-30 czerwca 2018 r.
Data publikacji 2018-01-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-12-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wybór oferty
Dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia
Data publikacji 2017-12-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.01.2018 r.
Przeprowadzenie szkolenia: Obsługa ramienia pomiarowego marki CimCore Model 5118
Data publikacji 2017-12-20
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie przeglądu technicznego i wzorcowania współrzędnościowego ramienia pomiarowego CimCore Model 5118 nr fabryczny: 5118-171
Data publikacji 2017-12-20
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kalorymetru.
Data publikacji 2017-12-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kalorymetru 18.12.2017 r.
Dostawa drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Data publikacji 2017-12-13
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik
Zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok
Data publikacji 2017-12-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie usługi
Data publikacji 2017-12-13
Plik zapytanie_ofertowe_epos_pl_usluga_geodezyjna_w2_zam.docx
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-12-12
Plik 4898_chemia_gospodarcza_zapytanie_na_strone_gig.docx, Microsoft Office document icon Unieważnienie postępowania
Usługa
Data publikacji 2017-12-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa
Data publikacji 2017-12-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2017-12-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Informacja o zmianach 14.12.2017, Plik Załącznik nr 1 po zmianach, PDF icon Odpowiedzi na pytania 18.12.2017, PDF icon Odpowiedzi na pytania 19.12.2017, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 19.12.2017
Materiały i podzespoły do wytworzenia zestawów sieci sejsmicznych
Data publikacji 2017-12-01
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Organizacja szkolenia „Statistica kurs podstawowy” dla pracowników GIG
Data publikacji 2017-12-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa czasopism on-line na rok 2018 dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2017-11-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa mierników ciśnienia bezwzględnego
Data publikacji 2017-11-23
Plik 4884_zapytanie_miernik.docx
Dostawa butli azotu technicznego 300 bar z reduktorem
Data publikacji 2017-11-23
Plik 4915_zapytanie_azot_so.docx
Dostawa artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG
Data publikacji 2017-11-23
Plik Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie wzorcowania termo-higrometru typ D4141 firmy Comet
Data publikacji 2017-11-23
Plik Zapytanie ofertowe
Ocena ekonomiczna wykonalności opracowanych metod separacji i odzysku wybranych pierwiastków ziem rzadkich z popiołów energetycznych na potrzeby projektu
Data publikacji 2017-11-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania ofertowego
Wykonanie kalibracji regulatorów przepływu produkcji Bronkhorst
Data publikacji 2017-11-21
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego respirometru Strathtox
Data publikacji 2017-11-20
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Inquiry
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych
Data publikacji 2017-11-20
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon informacja uzupełniająca, PDF icon Wynik postępowania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Przedłużenie terminu składania ofert wstępnych , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę projektora wraz z ekranem projekcyjnym oraz notebooka.
Data publikacji 2017-11-17
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Dostawa czasopism i dzienników na rok 2018 dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2017-11-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-11-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-11-15
Plik 4917_zapytanie_sc-_na_strone.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów.
Data publikacji 2017-11-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Przegląd i konserwacja posiadanego przez Zamawiającego licznika Quantulus 1220
Data publikacji 2017-11-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa termoelementu do posiadanego przez Zamawiającego pieca PM-6/1100-VA, producent: ITR Warszawa
Data publikacji 2017-11-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie przeglądu technicznego sprężarki powietrza Atlas Copco GA 15
Data publikacji 2017-11-08
Plik Zapytanie ofertowe
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę drukarek 3D
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Data publikacji 2017-11-03
Microsoft Office document icon 5003_zapytanie-_mat._biurowe.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i roztworów wzorcowych
Data publikacji 2017-11-03
Plik 4889_wstepne_zapytanie_odczynniki_i_wzorce.docx
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiertnicy samochodowej typ H20SG
Data publikacji 2017-10-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Odpowiedzi na pytania 03.11
Wstępne zapytanie ofertowe - Dostawa materiałow laboratoryjnych
Data publikacji 2017-10-30
Plik 4890_mat_laboratoryjne-_wstepne_zapytanie.docx
Dostawa różnych elementów elektronicznych.
Data publikacji 2017-10-26
PDF icon Zapytanie ofertowe 4895, PDF icon Pismo-zmiana specyfikacji technicznej., PDF icon Załącznik nr 1 do 4895 po zmianie., PDF icon Wyniki 4895 20.11.17 r.
Dostawa podzespołów optycznych i mechanicznych.
Data publikacji 2017-10-26
PDF icon Zapytanie ofertowe 4865, PDF icon Wybór oferty 20.11.2017r. 4865
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów BHP na okres 1 roku dla GIG Katowice
Data publikacji 2017-10-25
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę Notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego.
Data publikacji 2017-10-24
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Szkolenie w zakresie uregulowań prawnych, metod pomiarowych dla zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza (emisja) i metod prowadzenie monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza (imisja).
Data publikacji 2017-10-24
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe, Plik Wynik postępowania
dostawa czujników gazu
Data publikacji 2017-10-23
Plik 4883_zapytanie_br_czujniki.docx, Plik Zmiana zapytania ofertowego i terminu składania ofert
Dostawa pożywek suchych do badań naukowych
Data publikacji 2017-10-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Kurs nauki języka czeskiego
Data publikacji 2017-10-23
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik postępowania
Aktualizacja oprogramowania MATLAB
Data publikacji 2017-10-20
Plik 4885_zapytanie_br_matlab.docx
Udostępnienie w sieci internetowej (on- line) systemu informacji prawnej.
Data publikacji 2017-10-20
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego., PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie.
Dostawa i montaż systemy parkingowego
Data publikacji 2017-10-20
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Plan sytuacyjny, Microsoft Office document icon Opis przedmiotu zamówienia, PDF icon Odpowiedzi na pytania, Plik Wynik zapytania ofertowego
Dostawa kamery do drona
Data publikacji 2017-10-19
Plik 4882_zapytanie_sn_kamera-1.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji komercyjnych oprogramowania SOLIDWORKS.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowań do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1a - Formularz wstępnej oferty., Plik Załącznik nr. 1b - Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aparatów fotograficznych.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wykonanie wyceny 1 akcji oraz 1 udziału w spółce
Data publikacji 2017-10-18
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sączków z mikrowłókien szklanych
Data publikacji 2017-10-17
Plik Dostawa sączków
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury sejsmologicznej
Data publikacji 2017-10-16
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Preliminary inquiry
Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2017-10-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę akumulatorów -8 szt
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę monitorów, komputerów stacjonarnych i notebooków.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę PAMIĘCI MASOWEJ (SERWER NAS)
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę Notebooków.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Odpowiedź na pytania do wstępnego zapytania ofertowego.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę gazów i mieszanin gazowych
Data publikacji 2017-10-11
Plik 4870_zapytanie_gazy_i_mieszaniny.docx, Plik Wyjasnienia do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów, projektora.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Dostawa piasków suszonych kwarcowych oraz żwirów filtracyjnych kwarcowych.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Zapytanie ofertowe
Stworzenie platformy internetowej
Data publikacji 2017-10-10
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie wyceny 1 akcji oraz 1 udziału w spółce
Data publikacji 2017-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałow eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-10-06
Plik 4867_zapytanie_bw.docx
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiskozymetru wysokotemperaturowego.
Data publikacji 2017-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe 4854, PDF icon Wybór oferty 16.10.2017r.
Dostawa płytek elektronicznych
Data publikacji 2017-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe 4856, Plik Projekty w formacie "gerber"., PDF icon Wybór oferty 16.10.17
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę systemu informacji prawnej na okres 1 roku.
Data publikacji 2017-10-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu koncepcji rozcinek eksploatacyjnych złoża w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w projektowaniu ciągów transportowych i wentylacji w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie urządzenia wg projektu GIG (5 sztuk).
Data publikacji 2017-09-27
Plik Zapytanie ofertowe, Package icon Dokumentacja, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałow laboratoryjnych i częsci eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-09-26
Plik 4855_zapytanie_sc.docx
Wykonanie 2 - prototypów kotła grzewczego z palnikiem ceramicznym zasilanych gazem ziemnym rodzaju 2E-G20
Data publikacji 2017-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Package icon Rysunki, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych
Data publikacji 2017-09-25
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dzierżawa chodników wejściowych i okresowa ich wymiana na czyste w budynkach GIG Katowice
Data publikacji 2017-09-25
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - wybór oferenta
Wykonanie oznaczeń izotopów uranu 234U i 235U w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-09-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa głowicy impaktorowej (umożliwiającej jednoczesny pomiar PM2,5 i PM10) wraz z dedykowanymi filtrami do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora SKC Leland Legacy
Data publikacji 2017-09-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na na wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania oraz drukarek wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.
Data publikacji 2017-09-19
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty wstępnej wyceny systemu. , Plik Poprawiony Formularz oferty wstępnej wyceny systemu (poprawiona formuła)
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pożywek, odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji 2017-09-19
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie terminu składania ofert , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i konserwacji monitora radonu typu AlphaGuard.
Data publikacji 2017-09-18
Plik Zapytanie ofertowe
Stworzenie programu pod system Android
Data publikacji 2017-09-15
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie usługi zabudowy reperów ziemnych
Data publikacji 2017-09-13
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe (dostawa systemu automatycznej kalibracji przetworników).
Data publikacji 2017-09-12
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 12.09.2017 r., Plik Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.
Wstępne zapytanie ofertowe (dostawa kamery termowizyjnej oraz aparatu fotograficznego).
Data publikacji 2017-09-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kamery termowizyjnej oraz aparatu fotograficznego.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Data publikacji 2017-09-11
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Pytania i odpowiedzi do wstępnego zapytania ofertowego.
Usługa transportowa związana z wyjazdem na spotkanie międzyregionalne MOLOC
Data publikacji 2017-09-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik załacznik do zapytania ofertowego
Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza.
Data publikacji 2017-09-06
PDF icon Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1., PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 12.09.2017 r., PDF icon Wybór 12.10.17
Dostawa regulatora przepływu gazów nieagresywnych
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1., PDF icon Wybór oferty 22.09.2017r.
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup sprzętu obsługującego system informatyczny służący do prezentacji materiałów multimedialnych oraz interaktywnego przeglądania treści w wygenerowanej rzeczywistości wirtualnej
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Plik Formularz ofertowy, Plik Informacja o zmianie terminu składania ofert
Wstępne zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie w GIG systemu informatycznego służącego do prezentacji materiałów multimedialnych oraz interaktywnego przeglądania treści w wygenerowanej rzeczywistości wirtualnej
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Plik Formularz ofertowy, Plik Informacja o zmianie terminu składania ofert
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych - unieważnione
Data publikacji 2017-08-28
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o unieważnieniu zapytania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury laboratoryjnej
Data publikacji 2017-08-28
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania, PDF icon Odpowiedzi + zmiana terminu składania ofert
Dostawa węży do sprężonego powietrza z dopuszczeniem do stosowania w podziemnych zakładach górniczych
Data publikacji 2017-08-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa dwóch siłowników obrotowych wraz z zaworami elektromagnetycznymi i interfejsem
Data publikacji 2017-08-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zmiana terminu składania ofert, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Dostawa programu do tworzenia plików PDF oraz programu do zarządzania drukarkami.
Data publikacji 2017-08-23
PDF icon Zapytanie ofertowe., Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego., PDF icon Wybór oferty 04.09.17
Opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach branży górniczo-hutniczej
Data publikacji 2017-08-17
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr do zapytania
Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania 2 szt plakatu w ramach realizacji projektu "Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-08-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon formularz_ofertowy_plakat.doc, PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów opto-mechanicznych.
Data publikacji 2017-08-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty 25.08.17
Dostawa sondy do określania naprężeń w górotworze wraz z osprzętem oraz oprogramowaniem przeznaczonym do wyznaczania wartości składowych tensora naprężeń
Data publikacji 2017-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa różnych materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i konserwacji stanowiska do termicznego zatężania próbek ciekłych
Data publikacji 2017-08-08
Plik Zapytanie ofertowe
Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania DecisionTools Suite 7.5 Industrial.
Data publikacji 2017-08-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Inquiry , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie badań odpadów oraz interpretacji wyników badań ekotoksyczności i biodostępności oraz potencjalnego wpływu odpadów na zdrowie ludzi i stan środowiska.
Data publikacji 2017-08-07
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 3 zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu gazowego ze spektrometrem mas.
Dostawa 2 szt. eksykatorów szafkowych
Data publikacji 2017-08-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17
Data publikacji 2017-08-02
Microsoft Office document icon Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów, Plik Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-02
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 6 programów., PDF icon Zapytanie i odpowiedź do wstępnego zapytania ofertowego.
Dostawa filtrów
Data publikacji 2017-07-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie i montaż elementów aranżacji auli konferencyjnej dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-07-28
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wizualizacja tablic, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania roll up’u w ramach projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania plakatu w ramach projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputera wraz z monitorem oraz notebooka.
Data publikacji 2017-07-27
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik 1
Wykonanie nalotów i dostarczenie ortofotomap obejmujących wybrane obszary gminy Mszana (powiat wodzisławski - Polska) i gminy Orlova (kraj slezsko-moravski – Czechy).
Data publikacji 2017-07-26
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa zestawu do precyzyjnej regulacji ciśnienia na instalacji BU (bezpośredniego uwodornienia).
Data publikacji 2017-07-25
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik 1, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa żywicy / Delivery of resin
Data publikacji 2017-07-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Inquiry
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowań
Data publikacji 2017-07-24
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzenia drukującego.
Data publikacji 2017-07-21
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik 1, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Wykonywanie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2019 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-07-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 24.07.2017
Dostawa płytek elektronicznych wg załączonego projektu.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Package icon Załącznik 1, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa 16- kanałowego wzmacniacza pomiarowego wraz z oprogramowaniem.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego internetu
Data publikacji 2017-07-18
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 19.07.2017, PDF icon Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia 20.07.2017, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.07.2017, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa enkodera linkowego
Data publikacji 2017-07-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Usługi kartograficzne dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-07-17
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 21.07.2017, PDF icon Wynik postępowania
Usługa dotycząca serwisu i naprawy Aparatu rentgenowskiego XCS-320-ST/X-RAY CAL
Data publikacji 2017-07-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zasilacza laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie po zmianie z dnia 17.07.2017 r., PDF icon Wyniki zapytania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury grawimetrycznej
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i montaż łącz światłowodowych.
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon zal_1_2.xls
Pobranie próbek ze środowiska morskiego
Data publikacji 2017-07-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych wraz z akcesoriami.
Data publikacji 2017-07-06
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz wstępnej oferty
Zapytanie ofertowe na: Konsultacje danych pomiarowych
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wybór Wykonawcy
Dostawa wzorca do analizatorów
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa akcesoriów do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA typ C5000
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na budowę, dostawę i instalację ciśnieniowego reaktora
Data publikacji 2017-07-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu uszczelnień oraz zaworu 1/2" do pompy GY 028
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybor oferty 18.07.2017
Dostawa dwóch przewodów teflonowych
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybór oferty 18.07.2017
Dostawa części elektronicznych.
Data publikacji 2017-06-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 04.07.2017 r.
Dostawa filamentów do drukarki 3D
Data publikacji 2017-06-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów
Data publikacji 2017-06-29
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie nalotów i dostarczenie ortofotomap obejmujących wybrane obszary gminy Mszana (powiat wodzisławski - Polska) i gminy Orlova (kraj slezsko-moravski – Czechy).
Data publikacji 2017-06-28
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku
Data publikacji 2017-06-26
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Okresowa obsługa stacji pobierania opadu atmosferycznego i próbek powietrza systemu monitoringu radiacyjnego w okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w 4 lokalizacjach w województwie pomorskim.
Data publikacji 2017-06-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4797_sr._czystosci.docx
Dostawa ciekłego argonu
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4796_argon_ciekly.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2017-06-19
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Dostawa kwantowo – kaskadowego lasera z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
Data publikacji 2017-06-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Informacja o unieważnieniu postępowania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych.
Data publikacji 2017-06-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2017-06-09
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawe materiałów
Usługa nadzoru i koordynacji badań związanych z realizacją projektów GasDrain i MapRoc w kopalniach spółki HUNOSA (Hiszpania)Supervision and coordination services for researches related to projects GasDrain and MapRoc realization in coal mines of HUNOSA
Data publikacji 2017-06-09
Plik Zapytanie ofertowe ; Inquiry
Zapytanie ofertowe na dostarczenie do Zamawiającego kompletu wyrobów ochronnych dopuszczonych do prac związanych z usuwaniem azbestu
Data publikacji 2017-06-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa aspiratora uniwersalnego
Data publikacji 2017-06-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oscyloskopu
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa licznika ciekło scyntylacyjnego.
Data publikacji 2017-06-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa membranowej pompy próżniowej z cyfrowym kontrolerem próżni
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych.
Data publikacji 2017-06-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2017-06-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zmiana terminu składania ofert, PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów gazu
Data publikacji 2017-06-02
Plik 4775_zapytanie_br_czujniki.docx
sukcesywna dostawa wody źródlanej (w butlach min 18,5 l) wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz sanityzacją - 20 sztuk dystrybutorów na okres 12 miesięcy.
Data publikacji 2017-05-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa głowicy pomiarowej sondy tlenowej
Data publikacji 2017-05-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa tabletów
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa przenośnego analizatora gazów.
Data publikacji 2017-05-22
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon wyniki
Dostawa jednoosobowego świdra glebowego z dwoma wiertłami glebowymi
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Unieważnienie postępowania
Wstępne zapytanie na dostawę mieszalnika
Data publikacji 2017-05-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dostawa sit
Data publikacji 2017-05-15
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na Wykonywanie w latach 2017 i 2018 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa drona
Data publikacji 2017-05-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - konserwacja i naprawy alarmów, Plik Wynik - konserwacja i naprawy kamer wraz ze szlabanami
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-05-11
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Ogólnego Węgla Organicznego AWE-PW
Data publikacji 2017-05-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów
Data publikacji 2017-05-08
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części i podzespołów
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Naprawa drzwi p.poż w Pawilonie II GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-28
Plik Naprawa drzwi p.poż., Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa mikrokomputera
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-04-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-04-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 05.05.2017 r., PDF icon Wyniki zapytania
Odbiór odpadów z GIG
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik 1, PDF icon Załącznik 2, Office spreadsheet icon Załącznik 3 - formularz wyceny, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa modemów.
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Package icon Sonda Gerber, PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na roczną obsługę pogwarancyjną macierzy dyskowej EMC VNX5300 oraz przełączników EMC DS300B
Data publikacji 2017-04-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 2 sztuk dygestoriów dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa baterii
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa materiałów i odczynników
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czerpni do poboru opadu atmosferycznego.
Data publikacji 2017-04-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Rysunek nr 1
Zapytanie ofertowe na dostawę części elektronicznych
Data publikacji 2017-04-05
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa pieca laboratoryjnego, eksykatora szafkowego i młynka do węgla.
Data publikacji 2017-04-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa uszczelek do posiadanego przez Zamawiającego reaktora Autoclave Engineers 300 ml Bolted Closure
Data publikacji 2017-04-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2017-03-31
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa sit, pierścieni i o-ringów.
Data publikacji 2017-03-31
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana treści zapytania, PDF icon Zapytanie po zmianie z dnia 06.04.2017 r., Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 06.04.2017 r.
Dostawa żywicy / Delivery of resin
Data publikacji 2017-03-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych w stanowiskach badawczych
Data publikacji 2017-03-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-03-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Zapytanie ofertowe na: Obsługę Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2017-03-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na: dostawę mebli laboratoryjnych dla Laboratorium Pracowni Zwalczania Wybuchów Pyłów i Gazów w Kopalniach.
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 - Zakres dostawy, Plik Załącznik nr 3 - Formularz wyceny, PDF icon Załącznik nr 5 - rysunki, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa regulatora temperatury (1 szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.)
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego , PDF icon Wyniki
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-03-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa przetworników wysokiego ciśnienia (5 szt).
Data publikacji 2017-03-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty, PDF icon Wyniki postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania.
Data publikacji 2017-03-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty
Przegląd techniczny drzwi p.poż. w Pawilonie II
Data publikacji 2017-03-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa lasera, Delivery of laser
Data publikacji 2017-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Data publikacji 2017-03-06
Plik Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Wykonanie i dostawa 30 szt. pojemników ze stali nierdzewnej do poboru prób węgla
Data publikacji 2017-03-06
Plik Załącznik nr 2 do zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-03-03
Plik Zapytanie ofertowe - regały magazynowe, Plik Wynik
Dostawa komputera przenośnego
Data publikacji 2017-03-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa radiometru, Delivery of radiometer
Data publikacji 2017-03-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Inquiry
Przegląd i rozbudowa systemu
Data publikacji 2017-03-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wybór oferty
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-02-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa zasilacza hydraulicznego
Data publikacji 2017-02-24
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_zasilacz_bl_4683_1.doc, PDF icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szlifierko-polerki
Data publikacji 2017-02-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące serwisu stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-21
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu
Data publikacji 2017-02-20
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa pojemników laboratoryjnych
Data publikacji 2017-02-14
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wybór oferty
Zapytanie ofertowe na: serwis stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa sondy i wagi
Data publikacji 2017-02-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana do zapyt ofertowego
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2017-02-09
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią, PDF icon Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli laboratoryjnych dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-02-08
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 - Formularz wyceny, Package icon Załącznik nr 3 - Rysunki, PDF icon Odpowiedzi na pytania 09.02.2017, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.02.2017, PDF icon UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe na: obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej
Data publikacji 2017-02-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 09.02.2017
Zapytanie ofertowe na usługę: Zaplanowania sposobu zagospodarowania 12 ton odpadów, powstałych po oczyszczaniu wód kopalnianych, poprzez ich likwidację - UNIEWAŻNIONE
Data publikacji 2017-02-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie
Zakup zestawów programów CAD / BIM do projektowania wraz z licencją stałą dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-01-26
Plik zapytania_ofertowe.docx
Zapytanie ofertowe na wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych
Data publikacji 2017-01-26
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę: Ultratermostatu UTE20 pojemność 20 l oraz Manometru cyfrowego WIKA CPG500 (2 szt.)
Data publikacji 2017-01-23
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia dodatkowej ochrony zdrowia dla pracowników GIG
Data publikacji 2017-01-19
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Opis pakietów medycznych.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę tonerów
Data publikacji 2017-01-16
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2017-01-11
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z wniesieniem wykładziny PCV dla GIG Katowice.
Data publikacji 2017-01-05
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup trzech licencji jednostanowiskowych oprogramowania do przetwarzania danych eksperymentalnych wraz z dodatkowymi pakietami.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do obsługi posiadanych systemów akwizycji i kontroli danych eksperymentalnych licencja komercyjna.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na na zakup oprogramowania do akwizycji, wstępnej obróbki, wizualizacji i zapisu danych przesyłanych przez kartę akwizycji danych – 1 licencja, wersja edukacyjna
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Dostawa 20 sztuk naciskaczy (iglic) do penetrometru Pen206, posiadanego przez Zamawiającego.
Data publikacji 2017-01-02
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-29
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2016-12-20
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
Dostawa obwodów drukowanych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Package icon Wykaz, PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie o rok licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Zał nr 1
Dostawa aparatu fotograficznego
Data publikacji 2016-12-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Usługę tłumaczenia tekstów technicznych z obszaru górnictwa i ochrony środowiska wraz z konsultacjami językowymi
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania
Zapytanie ofertowe na: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2016-12-13
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Dostawa akumulatora do radiometru górniczego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa lasera zielonego i układu mechaniczno - optycznego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Modernizacja spektrometru promieniowania gamma
Data publikacji 2016-12-12
Plik Zapytanie ofertowe
dostawa 2 zestawów siateczek do posiadanej przez Zamawiającego wysokotemperaturowej komory reakcyjnej DRIFT / Delivery of 2 sets of nets for owned by the Buyer to the high temperature reaction chamber
Data publikacji 2016-12-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Inquiry
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-02
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Formularz techniczny do zapytania ofertowego - Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie na dostwę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon 4648_wstepne_zapytanie_mat._laboratoryjne.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzenia drukującego.
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa modułu detektora fotodiodowego
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe dotyczące zlewek wykonanych z PTFE na potrzeby realizacji projektu „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-11-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: "Usługę przeprowadzenia audytu pod kątem wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego uwzględniającego szczególne potrzeby instytutu badawczego."
Data publikacji 2016-11-24
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wzór umowy
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-11-24
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę roztworów wzorcowych
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do testów toksyczności.
Data publikacji 2016-11-22
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę MINERALIZATORA mikrofalowego
Data publikacji 2016-11-22
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aktualizacji na okres 3 lat oprogramowania „Cadna A” z rozszerzeniami BMP XL BPL z kluczem serwerowym w wersji 64-bit.
Data publikacji 2016-11-22
Plik zapytanie_ofertowe_4605.docx
Zapytanie oferowe na dostawę odczynników chemicznych i kolumienek do chromatografii
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Nowe zapytanie wraz ze zmianami, PDF icon Inforacja o zmianie treści zapytania, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Pytanie nr 3 do zapytnia
Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego publicznych certyfikatów SSL dla 2 domen internetowych GIG
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wirówki i konduktometru
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Zmiana do wstępnego zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę sonaru wysokiej rozdzielczości
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych).
Data publikacji 2016-11-16
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych
Data publikacji 2016-11-16
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-11-16
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na 2017 roku dla Biblioteki Naukowej GIG Katowice.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 2 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku.
Data publikacji 2016-11-15
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana zapytania w związku ze zmianą OPZ, Plik Zapytanie po zmianach wraz z formularzem ofertowym, PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-11-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa czasopisma on-line Logistyka Odzysku
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa elementów doposażenia do posiadanych przez Zamawiającego sterowników LattePanda 4G/64GB
Data publikacji 2016-11-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy/montażu/czyszczenia rolet i żaluzji okiennych dla GIG Katowice / PO ZMIANIE /
Data publikacji 2016-11-09
Plik Zapytanie ofertowe po zminie 10.11.2016
Dostawa opału do 60 T typu eko-groszek do pieca z podajnikiem
Data publikacji 2016-11-08
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę artykułów BHP
Data publikacji 2016-11-04
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o zmianie treści Załącznika nr 1, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 09.11.2016 r.
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem dodatkowym
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2016-10-28
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wyniki
Dostawa czasopism on-line
Data publikacji 2016-10-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa króćców, żłączek i trójników
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki- unieważnienie
Dostawa dzienników i czasopism dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2016-10-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie, Plik Wyniki
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
100 sztuk „zestawów uderzeniowych” oraz płytek (100 szt.) i sztyftów (200 szt.) porcelanowych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.10.2016
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zaprojektowania oraz wykonania sortera pneumatycznego w skali wielkolaboratoryjnej
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania badań z wykorzystaniem 4 dostarczonych przez Zleceniodawcę próbek popiołów w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-10-18
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-17
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Kompleksowa renowacja kolektora głównego kanalizacji na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon mapka
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - format A3
Data publikacji 2016-10-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , Plik Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Plik Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Zapytanie nr 4 wraz z odpowiedzią, Plik Wyniki postępowania
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-11
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na Wykonanie pojemników ze stali nierdzewnej zamykanych hermetycznie do poboru prób węgla.
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy czytnika
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę transportową
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Dostawa przetwornika ciśnienia
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Wykonanie kabiny operatora maszyny wytrzymałościowej w hali VI Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ( ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.10.2016 )
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Nowe założenia do zapytania ofertowego
Usługa świadczenia wsparcia technicznego
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Dostawa różnych elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 , Office spreadsheet icon Załącznik nr 2 , PDF icon Wyniki
Dostawa sprzętu do badań
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.
Dostawa adaptera
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa modułu rejestratora
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa skanera
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie szczepionki bakteryjnej, zdolnej do rozkładu węglowodorów, w tym węglowodorów chlorowcopochodnych
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa i zabudowa przelicznika gazu MacMAT
Data publikacji 2016-09-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa filtrów
Data publikacji 2016-09-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Dostawa sprzetu komputerowego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa elementu elektronicznego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa fotodiody
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa programatora
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Dostawa analogowego czujnika światła i modułu Wi-fi
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych
Data publikacji 2016-09-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z wzorem umowy, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Zmianado umowy wraz z poprawionym wzorem umowy, PDF icon Pytania do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego
Archiwalne radarowe zobrazowania satelitarne z satelity TerraSAR-X
Data publikacji 2016-09-12
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy
Data publikacji 2016-09-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałow i odczynników
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa serwisowa
Data publikacji 2016-09-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa ołowiu
Data publikacji 2016-09-02
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca do symulacji procesu samozagrzewania węgla
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Różne podzespoły elektroniczne
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkania w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Informacja o anulowaniu zapytania
Dostawa odczynników
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa wiązek tlenu
Data publikacji 2016-08-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa 100 g złoża do oznaczania strontu za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.
Data publikacji 2016-08-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski)
Dostawa anemometru
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2016-08-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów do drona
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa kamery
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapewnienie dostępu do serwisu Inforlex
Data publikacji 2016-08-17
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy próżniowej instalacji dystrybucji ciekłego azotu.
Data publikacji 2016-08-16
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana terminu składania ofert
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Opis funkcjonalności, PDF icon Unieważnienie zapytania
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sprzętu oraz obsługę techniczną symultanicznego tłumaczenia przebiegu spotkania w dniu 12.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego podczas warsztatów w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa transportowa w związku z organizacją warsztatów i wizyt studialnych dla przedsiębiorców z sektora paliwowo-energetycznego obwodu lwowskiego
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-07-29
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania i Odpowiedzi, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
Data publikacji 2016-07-26
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie 29.07, PDF icon Odpowiedź na pytanie 01.08.2016
Wykonanie tłumaczenia
Data publikacji 2016-07-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Różne części elektroniczne
Data publikacji 2016-07-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa transformatora
Data publikacji 2016-07-21
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-03-24
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2016-03-23
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów optycznych
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa śrub, nakrętek i podkładek
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2016-03-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią
Dostawa
Data publikacji 2016-03-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-03-03
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Poszukiwanie eksperta do udziału w realizacji projektu pt. „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-02-19
PDF icon Zapytanie o eksperta
Usługa tłumaczenia na język wietnamski
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej na Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa: 100 sztuk „zestawów uderzeniowych”
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-02-17
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-02-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa grafitowych krążków
Data publikacji 2016-02-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa
Data publikacji 2016-02-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest :
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji do oczyszczania wód kopalnianych z radu w lokalizacji KWK Ziemowit
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na uaktualnienie dla licencji nr 395-19026852 oprogramowania Autodesk Building Design Suite Premium Commercial Subscription
Data publikacji 2016-01-26
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej modyfikacji systemu do ciągłego pomiaru przepływu wody dla poprawnego sterowania procesu oczyszczania wód z naturalnych izotopów promieniotwórczych
Data publikacji 2016-01-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej sprawdzenia (kalibracji) i wzorcowania w akredytowanym laboratorium posiadanej przez Zamawiającego jednostki centralnej CJP – 10 pyłomierza automatycznego P-10ZA.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej serwisu i kalibracji posiadanego przez Zamawiającego analizatora MRU MGA-5, nr seryjny 289 047.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-01-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-19
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa eksykatora
Data publikacji 2016-01-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa tygli i pochłaniaczy gazów
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe na: na wykonywanie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2017 r. pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2015-12-21
Plik zapytanie_ofertowe_wieckowski.docx
Przedłużenie o kolejne 12 miesięcy wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego programu "MicroStation Perpetual Licenc"
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Wyniki
Usługa zaprojektowania oraz wykonania ramy stanowiska do badania okładzin siatkowych
Data publikacji 2015-12-15
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa pogwarancyjna serwerów IBM xSeries
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa defibrylatora
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Microsoft Office document icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2
Dostawa płaszczy grzewczych z regulacją mocy i mieszadłami magnetycznymi.
Data publikacji 2015-12-11
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie okablowania wraz z skrzynkami połączeniowymi
Data publikacji 2015-12-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Aktualizacja zapytania ofertowego 15.12.2015
Dostawa sit laboratoryjnych
Data publikacji 2015-12-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zmontowanie układu detekcji płomienia wersja semi-opto w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-12-02
Plik zapytanie_ofertowe_expro.docx
Dostawa scyntylatorów
Data publikacji 2015-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa mikrocelulozy
Data publikacji 2015-12-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2015-11-25
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po poprawce
Usługa składowania odpadów
Data publikacji 2015-11-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa sondy
Data publikacji 2015-11-23
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wzór umowy
Usługa cateringowa dla uczestników szkolenia w dniach 9-10.12.2015
Data publikacji 2015-11-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa syatemu akwizycji danych
Data publikacji 2015-11-05
Plik Ogłoszenie o zamówieniu, Plik SIWZ
Dostawa sprzętu
Data publikacji 2015-11-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czasopism
Data publikacji 2015-11-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa wagi - szt 1
Data publikacji 2015-10-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa drukarki
Data publikacji 2015-10-30
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przystawki chromatograficznej
Data publikacji 2015-10-29
Dostawa akcesoriów
Data publikacji 2015-10-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2015-10-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa cynku technicznego
Data publikacji 2015-10-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Microsoft Office document icon Wyniki
Wykonanie usługi: „ocena zdolności do inicjowania ładunków materiału wybuchowego o deflagracyjnej charakterystyce utlenienia, wytwarzanych zgodnie z przekazanymi wymaganiami”.
Data publikacji 2015-10-05
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Druk oferty , Plik Wzór umowy, PDF icon Wyniki
Dostawa elementów składowych aparatury pomiarowej
Data publikacji 2015-09-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Usługa tłumaczenia
Data publikacji 2015-09-22
1. dostawa 1 kompletu urządzeń kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego wzmacniaczem pomiarowym typu SPIDER8 firmy HBM
Data publikacji 2015-09-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa części zamiennych
Data publikacji 2015-09-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa: 100 sztuk „zestawów uderzeniowych”
Data publikacji 2015-09-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2015-09-04
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Formularz techniczno - cenowy
Aktualizacja pakietu programów komputerowych „OPERAT FB” dla Windows i modułu Samochody (do 30 czerwca 2016 r.)
Data publikacji 2015-09-01
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa karty przetwornika
Data publikacji 2015-07-30
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wydruk materiałów szkoleniowych wraz z miękką oprawą w formacie A-4 (kolor)
Data publikacji 2015-07-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa filtra rozbieralnego z przekładkami teflonowymi
Data publikacji 2015-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2015-07-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Gray-Kinga
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa pojemników na próbki węgla
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji 2015-07-21
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_4370_na_dostawe_drobnego_sprzetu_lab.doc
Dostawa diod
Data publikacji 2015-07-16
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , PDF icon Wyniki
Przedłużenie o 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji licencji
Data publikacji 2015-07-09
PDF icon Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr.1, PDF icon Wyniki
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego
Data publikacji 2015-07-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa przetwornika ciśnienia
Data publikacji 2015-07-08
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie 1, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie dnia 10.07.2015
Świadczenie usługi pt Ocena zdolności do inicjowania ładunków materiału wybuchowego o deflagracyjnej charakterystyce utleniania
Data publikacji 2015-07-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dostawa karty akwizycji danychwraz z dedykowaną wzmocnioną walizką
Data publikacji 2015-07-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

+ 48-32-259-2000