Dostawa zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.

+ 48-32-259-2000