dostawa 2 zestawów siateczek do posiadanej przez Zamawiającego wysokotemperaturowej komory reakcyjnej DRIFT / Delivery of 2 sets of nets for owned by the Buyer to the high temperature reaction chamber

+ 48-32-259-2000