Dostawa 100 g złoża do oznaczania strontu za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.

+ 48-32-258-1631