Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkania w dniach 12-14.09.2016

+ 48-32-259-2000