Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe dotyczące zamówień o wartości poniżej 30.000,00 euro do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Migracja dotychczasowych danych (dane historyczne) do nowego Biuletynu Informacji Publicznych wdrożonego u Zamawiającego
Data publikacji 2019-07-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa sondy do określania naprężeń w górotworze wraz z osprzętem
Data publikacji 2019-07-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie badań spalania mieszanek paliwowych na opomiarowanej dwukotłowej instalacji badawczej
Data publikacji 2019-07-22
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie wzorcowania zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 kompletu płytek wzorcowych.
Data publikacji 2019-07-22
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę analizatora do oznaczania związków rtęci wraz z akcesoriami
Data publikacji 2019-07-18
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania oraz przedłużeniu terminu składania ofert, Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
Przegląd techniczny oraz kalibracja według akredytowanego systemu ISO 17025 kamery termowizyjnej FLIR ThermaCam P65
Data publikacji 2019-07-18
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę dozymetrów termoluminescencyjnych UD – 802AT w ilości 1 300 szt., 1 500 szt. kaset UD-874ATM do dawkomierzy UD-802AT i 100 szt. adapterów do odczytu dawkomierzy UD-807
Data publikacji 2019-07-17
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Preliminary inquiry
Kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 przyrządu pomiarowego typ 34970A produkcji HP / Keisight Technologies
Data publikacji 2019-07-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych ulegających zużyciu do posiadanego przez Zamawiającego reaktora ciśnieniowego do zgazowania próbek węgla i innych paliw
Data publikacji 2019-07-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania oraz przedłużeniu terminu składania ofert, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 22.07.2019 r. , PDF icon Wybór oferty
Dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
Data publikacji 2019-07-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Kolejne pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz informacja o zmianie terminu składania ofert , PDF icon Kolejne pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 19.07.2019 r. , PDF icon Kolejne pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 22.07.2019 r. , PDF icon Wybór oferty
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 miernika rezystancji izolacji Megger model MIT 1025.
Data publikacji 2019-07-11
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę jednej licencji komercyjnej programu Delphi 10.3 Rio Professional z rocznym wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji programu
Data publikacji 2019-07-08
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5221 z dnia 08.07.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5221 RODO
Dostawa 3 zestawów rejestratora drgań i wychyleń.
Data publikacji 2019-07-08
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, Plik Załącznik nr. 2 - Wzór umowy, PDF icon Wybór oferty 5211 z dnia 22.07.2019 r.
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie subskrypcji na okres 12 miesięcy dla posiadanej przez Zamawiającego 1 licencji oprogramowania MATLAB
Data publikacji 2019-07-05
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5220 z dnia 05.07.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5220 RODO
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup stanowiska do badań wytrzymałościowych.
Data publikacji 2019-07-05
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Dostawa wagi technicznej
Data publikacji 2019-07-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę pieca do anilacji detektorów termoluminescencyjnych
Data publikacji 2019-07-05
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 09.07.2019 r.
Dostawa zestawu wyciągowego - dygestorium (1 zestaw)
Data publikacji 2019-07-05
PDF icon Zapytanie ofertowe 5194 z dnia 05.07.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5194, Plik Załącznik nr 2 do 5194 RODO, Plik Załącznik nr 3 do 5194 Oświadczenia, PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 5194, PDF icon Wybór oferty 5194 z dnia 22.07.2019 r.
Wykonanie elementów szklanych do aparatu oraz przegląd i naprawa spektrometru XRF
Data publikacji 2019-07-04
Plik 5218_zapytanie_na_strone_gig_do_12.07.docx, Microsoft Office document icon 5218_wybor_ofertysc.doc
Przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku
Data publikacji 2019-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa materiałów ogniotrwałych
Data publikacji 2019-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie (wraz z projektem graficznym) dwóch zewnętrznych tablic informacyjnych
Data publikacji 2019-06-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik 1 - formularz ofertowy, PDF icon Załącznik 2 - wizualizacja, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Przeprowadzenie wstępnych testów hydrocięcia brył węgla zatopionych w betonie
Data publikacji 2019-06-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa środków BHP
Data publikacji 2019-06-25
Plik 5205_srodki_bhp_zapytanie_na_strone_gig.docx, Plik zmiana zapytania ofertowego, Microsoft Office document icon Wybór ofert
Kalibracja zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 karty NI PXI-5412 produkcji National Instruments
Data publikacji 2019-06-25
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów budowlanych
Data publikacji 2019-06-24
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_5208_mat._budowlane.doc, PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do destylacji normalnej
Data publikacji 2019-06-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych
Data publikacji 2019-06-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Opracowanie w ramach współpracy naukowej prototypowego, iskrobezpiecznego rejestratora drgań wzbudzanych w kotwi stalowej w celu oceny jej stanu wklejenia w górotworze lub równoważny - UNIEWAŻNIONE
Data publikacji 2019-06-06
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka A- 1 szt.
Data publikacji 2019-06-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kontraktu serwisowego dla 2 licencji oprogramowania Golden Software Surfer
Data publikacji 2019-06-05
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 05.06.2019 r. do 5160, Plik RODO do 5160, PDF icon Pytanie i odp. do 5160 10.06.2019 r.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę przenośnego zestawu z analizatorem gazów.
Data publikacji 2019-06-04
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5195 z dnia 04.06.2019 r., Plik RODO do 5195, Plik Specyfikacja techniczna do 5195
Dostawa elementów wyposażenia audiowizualnego do sali konferencyjnej i holu głównego
Data publikacji 2019-06-04
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wzór umowy
Dostawa sieciowego serwera plików NAS wraz z dwoma dyskami twardymi 2 TB.
Data publikacji 2019-06-04
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe na dostawę czujnika siły w komplecie z łożyskiem sferycznym
Data publikacji 2019-06-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Usługi z zakresu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych
Data publikacji 2019-06-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Specyfikacja
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooków i monitora.
Data publikacji 2019-05-31
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Dostawa płytek PCB
Data publikacji 2019-05-30
Plik Zapytanie ofertowe, Package icon Wzory płytek 1, Package icon Wzory płytek 2
Dostawa elementów elektronicznych
Data publikacji 2019-05-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wykaz elementów elektronicznych
Dostawa sieciowego serwera plików NAS wraz z dwoma dyskami twardymi 4 TB.
Data publikacji 2019-05-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych
Data publikacji 2019-05-28
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania i odpowiedzi, PDF icon wynik postępowania
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 multimetru cyfrowego FLUKE 87V w ilości: 2 sztuki.
Data publikacji 2019-05-28
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę modułu rejestrującego drgania sejsmiczne do transmisji, analizy i akwizycji efektu drgań sejsmicznych – 1 sztuka
Data publikacji 2019-05-27
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aparatury sejsmologicznej do ciągłej obserwacji sejsmologicznej składającej się z 5 rejestratorów cyfrowych + 5 sejsmometrów rotacyjnych + 5 czujników akcelerometrycznych
Data publikacji 2019-05-27
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Preliminary inquiry
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń
Data publikacji 2019-05-22
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 miernika typ 34970A produkcji HP / Keisight Technologies.
Data publikacji 2019-05-22
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 kasety pomiarowej typ 34901A produkcji Agilent / KeisightWykonanie kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 kasety pomiarowej typ 34901A produkcji Agilent / Keisight
Data publikacji 2019-05-22
Plik Zapytanie ofertowe
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających w Głównym Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2019-05-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zał. 1, PDF icon Zał. 2, Office spreadsheet icon Zał. 3 formularz wyceny, Plik Pytnia I odpowiedzi
Wynajem i obsługa sprzętu do symultanicznego tłumaczenia przebiegu obrad podczas Warsztatów propagujących wiedzę zdobytą w trakcie realizacji projektu MAPROC
Data publikacji 2019-05-17
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Symultaniczne tłumaczenie przebiegu obrad podczas Warsztatów propagujących wiedzę zdobytą w trakcie realizacji projektu MAPROC
Data publikacji 2019-05-17
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wykonanie dokumentacji projektowej urządzenia do pomiaru odkształceń
Data publikacji 2019-05-16
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa transportowa w dniu 11 czerwca 2019 r.
Data publikacji 2019-05-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Wynajęcie 10-30 pokoi jednoosobowych ze śniadaniem w dniu 11 czerwca 2019 r.
Data publikacji 2019-05-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Catering w urządzeniach gastronomicznych do serwowania posiłków na ciepło wg szczegółowego menu zawartego w zapytaniu ofertowym
Data publikacji 2019-05-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Wykonanie (druk) dyplomów i okładek na dyplomy zgodnie z załączoną specyfikacją
Data publikacji 2019-05-14
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Opis, PDF icon Formularz ofertowy
Usługa cateringowa w Zabrzu, w dniu 25 maja 2019 r.
Data publikacji 2019-05-14
PDF icon Zapytanie ofertowe
anulowane - Catering w dniu 11.06.2019
Data publikacji 2019-05-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałow i roztworów
Data publikacji 2019-05-10
Plik 5126_-1_zapytanie_na_strone_10.05.docx
Prototypowy, iskrobezpieczny rejestrator drgań wzbudzanych w kotwi stalowej w celu oceny jej stanu wklejenia w górotworze lub równoważny.
Data publikacji 2019-05-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa filtrów
Data publikacji 2019-05-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 RODO
Usługa cateringowa dla uczestników spotkania koordynacyjnego w ramach projektu o akronimie HealingPlaces
Data publikacji 2019-05-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie i montaż włazu do komory oznaczania składu gazów postrzałowych na potrzeby Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2019-05-09
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę licencji oprogramowania do integracji środowiska wirtualizacji serwerów Academic VMware vSphere Standard oraz zarządzania nim wraz z 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania.
Data publikacji 2019-05-09
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 miernika pojemności DT 6500 produkcji CEM
Data publikacji 2019-05-08
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę sieciowych serwerów plików NAS wraz z dyskami.
Data publikacji 2019-05-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Realizacja prac w ramach projektu MAPROC
Data publikacji 2019-05-06
Plik Zapytanie ofertowe
Realizacja prac w ramach projektu PICTO
Data publikacji 2019-05-06
Plik Zapytanie ofertowe
Expert services and the assumption of duties of a member of a Council of Experts appointed to prepare a shared Czech-Polish general curriculum and the subject matter of training courses regarding the appropriate handling of products containing asbestos
Data publikacji 2019-05-06
PDF icon Request for proposal, PDF icon Order subject description, PDF icon Tender form
Dostawa wody i dzierżawa zbiorników
Data publikacji 2019-04-30
Plik 5121_zapytanie_woda_30.04.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę elementów do wytworzenia stanowiska do syntezy zeolitów
Data publikacji 2019-04-30
Plik 5126_zapytanie_na_strone.docx
Prototyp komory badawczej
Data publikacji 2019-04-30
Plik 5183_zapytanie_bg-.docx
Usługa transportowa
Data publikacji 2019-04-26
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Formularz ofertowy
The conduction of lectures and specialist classes in English within Work Package WP7 of the project titled: “CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research”, financed under the HORIZON 2020 programme
Data publikacji 2019-04-26
PDF icon Request for proposal, PDF icon Order subject description - Appendix no. 1, PDF icon Tender form
Wykonanie projektu wykonawczego zamiennego w Pawilonie I
Data publikacji 2019-04-25
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Dokumentacja cz.1, Plik Dokumentacja cz. 2, Plik Dokumentacja cz. 3, Plik Dokumentacja cz. 4, Plik Dokumentacja cz. 5, Plik Dokumentacja cz. 6, Plik Dokumentacja cz. 7, Plik Dokumentacja cz. 8, Plik Dokumentacja cz. 9, Plik Dokumentacja cz. 10
Aktualizacja projektu wykonawczego wentylacji pożarowej w Pawilonie I
Data publikacji 2019-04-25
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czujnika hałasu wraz z adapterem - 1 zestaw.
Data publikacji 2019-04-24
PDF icon Zapytanie ofertowe 5170, Plik Załącznik nr 2 do 5170, PDF icon Wybór oferty z dnia 12.06.19 r. do 5170
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu koncepcji rozcinek eksploatacyjnych złoża w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2019-04-24
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego
Data publikacji 2019-04-24
Plik Zapytanie ofertowe
Zapuytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w projektowaniu ciągów transportowych i wentylacji w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2019-04-24
Plik Zapytanie ofertowe
Expert services and the assumption of duties of a member of a Council of Experts appointed to prepare a shared Czech-Polish general curriculum and the subject matter of training courses regarding the appropriate handling of products containing asbestos
Data publikacji 2019-04-24
PDF icon Request for proposal, PDF icon Order subject description - Appendix no. 1, PDF icon Tender form
Dostawa kontrolera i 6 urządzeń dostępu bezprzewodowego wraz z instalacją
Data publikacji 2019-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę roztworów wzorcowych, odczynników i częsci eksploatacyjnych
Data publikacji 2019-04-18
Plik 5158_zapytanie_na_strone.docx
Przeprowadzenie okresowej obsługi technicznej urządzenia Emerson Hiross S04.
Data publikacji 2019-04-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przetworników pomiarowych
Data publikacji 2019-04-15
Plik Zapytanie ofertowe , Plik Zmiana zapytania ofertowego
Emisja spotu reklamowego na ekranach reklamowych usytuowanych we flocie samochodowej przeznaczonej do przewozu osób
Data publikacji 2019-04-15
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka, komputera obliczeniowego oraz monitora.
Data publikacji 2019-04-10
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie 2 przełączników sieciowych wraz z akcesoriami oraz wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami węzłowymi w budynku CCTW
Data publikacji 2019-04-10
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę licencji oprogramowania do integracji środowiska wirtualizacji serwerów Academic VMware vSphere Standard oraz zarządzania nim wraz z 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji oprogramowania
Data publikacji 2019-04-10
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej, PDF icon Odpowiedź na otrzymane pytanie
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wykorzystania pozostałości po odzysku karbonizatów z popiołów lotnych w kierunku spoiw hydraulicznych
Data publikacji 2019-04-09
Plik Zapytanie ofertowe
Kalibracja zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 karty NI PXI 4065 produkcji National Instruments.
Data publikacji 2019-04-09
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu naprawczego do sond geofonowych zawierającego 5 szt. gumowych elementów, 10 szt. opasek i 1 szt. naprężarki
Data publikacji 2019-04-04
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Inquiry, PDF icon Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego , PDF icon Kolejne pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego , PDF icon Kolejne pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 11.04.2019 r. , PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 11.04.2019 r. , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę dozymetrów, kaset do dawkomierzy i pierścionków do dozymetrów
Data publikacji 2019-04-04
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Preliminary inquiry
Usługa serwisowa mikroskopu elektronowego Hitachi SU3500 posiadanego przez Zamawiającego
Data publikacji 2019-04-04
PDF icon zapytanie_ofertowe_ceres.pdf
Diagnostyka usterki w związku z awarią komory klimatycznej HC 4033 produkcji Heraeus.
Data publikacji 2019-04-04
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe dla przedłużenia rocznego kontraktu serwisowego producenta dla centralnego systemu ochrony sieci Fortinet.
Data publikacji 2019-03-28
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe dla przedłużenia wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowań Micro Focus
Data publikacji 2019-03-28
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Dostawa 16 szt. sond jednoskładowych do pomiaru efektu drgań sejsmicznych w kopalniach zagrożonych wyrzutami gazów i skał
Data publikacji 2019-03-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z formularzem cenowym , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych
Data publikacji 2019-03-25
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac merytorycznych w ramach zespołu realizującego projekt „Pozyskiwanie czystej energii z infrastruktury drogowych ekranów akustycznych” akronim CEFRABID, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Data publikacji 2019-03-25
PDF icon Zapytanie ofertowe
Synteza i analiza właściwości fizykochemicznych materiału zeolitowego na bazie popiołów lotnych
Data publikacji 2019-03-22
PDF icon Zapytanie ofertowe
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2019-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i wykonanie projektów oraz dokumentacji w celu zabudowy i uruchomienia systemów sejsmologicznych typu SOS w KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Rydułtowy
Data publikacji 2019-03-21
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wykonanie (druk) i dostarczenie materiałów szkoleniowych i reklamowych zgodnie z załączoną specyfikacją
Data publikacji 2019-03-18
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 - specyfikacja, PDF icon Formularz ofertowy
Dostawa 8 szt. kombinezonów roboczych przeznaczonych do prac technikami alpinistycznymi
Data publikacji 2019-03-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 20.03.2019 r., PDF icon Wybór oferty
Świadczenie usług sukcesywnego odbioru oraz bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz nośników danych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2019-03-15
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Przegląd instalacji gazów technicznych oraz kalibracja czujników systemu detekcji.
Data publikacji 2019-03-14
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa sprzętu wiertniczego.
Data publikacji 2019-03-14
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Dostawa pompy wysokociśnieniowej
Data publikacji 2019-03-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Świadczenie usług gwarantujących wdrożenie i prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej wraz udzieleniem licencji na korzystanie z systemu
Data publikacji 2019-03-12
PDF icon bip_zapytanie.pdf
Dostawa monitora - 1 szt.
Data publikacji 2019-03-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Dostawa oprogramowania (usługi dostępowej) do przeprowadzania badań ankietowych.
Data publikacji 2019-03-08
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Dostawa miernika wysokiej rezystancji
Data publikacji 2019-03-07
Plik 5076_zapytanie_kd_na_strone_7.03.docx, Plik Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Dostawa przetworników
Data publikacji 2019-03-07
Plik 5159_zapytanie_na_strone_gig.docx
Catering serwowany w odległości nie większej niż 250 m od Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przy Placu Gwarków 1, w dniu 9 kwietnia 2019 r. w godzinach: 10,00 do 13,00
Data publikacji 2019-03-07
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Usługa cateringowa w Katowicach, w dniach 20-31 maja 2019 r.
Data publikacji 2019-03-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zakup usługi hotelarskiej w dniach 19 maja - 2 czerwca 2019 r.
Data publikacji 2019-03-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa 8 szt. kombinezonów roboczych przeznaczonych do prac technikami alpinistycznymi
Data publikacji 2019-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon unieważnienie zapytania - brak ofert
Usługa tłumaczenia materiałów z języka polskiego na czeski podczas realizacji projektu, w terminie od 25 marca 2019 roku do grudnia 2021 roku
Data publikacji 2019-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wynik postępowania
Świadczenie kompleksowej obsługi profesjonalnych tłumaczy języka czeskiego podczas spotkania promocyjno-informacyjnego w dniu 9 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10,00 do 15,00
Data publikacji 2019-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Usługa hotelowa w dniu 8/9 kwietnia 2019 r. (jeden nocleg) w pokojach jednoosobowych, ze śniadaniem, w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, położonym w odległości nie większej niż 1,5 km od siedziby Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (Plac Gwarków 1)
Data publikacji 2019-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz częsci zamiennych
Data publikacji 2019-03-01
Plik zapytanie_1.03.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka i projektorów.
Data publikacji 2019-03-01
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup linii do rozdmuchu folii.
Data publikacji 2019-02-22
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej, PDF icon Pytania wraz z odpowiedziami do wstępnego zapytania ofertowego.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów wybuchowych (środków strzałowych)
Data publikacji 2019-02-22
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę programu FeFlow.
Data publikacji 2019-02-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5137 z dnia 18.02.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5137 RODO
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 2 licencji programu Global Mapper.
Data publikacji 2019-02-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5133 z dnia 18.02.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5133 RODO
Dostawa betonoskopu ultradźwiękowego.
Data publikacji 2019-02-18
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty
Dostawa tlenu technicznego
Data publikacji 2019-02-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z formularzem cenowym , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego 18.02.2019 r. , PDF icon Wybór oferty
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 przyrządu KIMO MP 120
Data publikacji 2019-02-14
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie systemu monitoringu szybu „Barbara” Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE!!!
Data publikacji 2019-02-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Odpowiedzi na pytania, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianach !!!
Świadczenie usług medycznych dla pracowników Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2019-02-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 15.02.19
Wstępne zapytanie ofertowe na rozszerzenie posiadanej przez GIG licencji oprogramowania Veeam Backup & Replication z 24 procesorów do 26 procesorów oraz objęcie rozszerzonej licencji 3-letnim wsparciem technicznym i prawem do aktualizacji lub dostarczenie
Data publikacji 2019-02-07
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz oferty wstępnej
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2019.
Data publikacji 2019-02-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 06.02.2019 r., Plik Załącznik nr 1 do 5140, Plik Załącznik nr 2 do 5140
Przedłużenie do dnia 29.01.2022 prawa do wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania (VMware Basic Support & Subscription), dotyczącego 11 licencji Academic VMware vSphere Standard for 1 processor, posiadanych przez Zamawiającego, wynikając
Data publikacji 2019-02-01
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy, PDF icon Pytania nr 1 wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Dostawa zestawu przenośnego z impaktorem do pomiaru zapylenia metodą grawimetryczną i fotometryczną.
Data publikacji 2019-02-01
PDF icon zapytanie_5122.pdf, PDF icon Wybór oferty z dnia 06.03.2019r. do 5122
Przegląd instalacji gazów technicznych oraz kalibracja czujników systemu detekcji.
Data publikacji 2019-01-30
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie przeglądu technicznego, legalizacja oraz wzorcowanie wg ISO 17025 wagi elektronicznej AXIS AM500
Data publikacji 2019-01-24
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na obsługę GIG w zakresie dostawy usług platformy internetowej umożliwiającej korzystanie przez pracowników GIG z przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych dofinansowanych ze środków ZFŚS.
Data publikacji 2019-01-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 25.01.19, PDF icon Odpowiedzi na pytania 28.01.19, PDF icon unieważnienie postępowania
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2019-01-17
Plik 5134_srodki_czystosci_zapytanie_na_strone_gig.docx, Plik Zmiana zapytania, Microsoft Office document icon 5134_wybor_oferty_-_4.8_srodki_czystosci.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do automatyzacji marketingu.
Data publikacji 2019-01-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wykonanie kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 karty NI PXI-4065 produkcji National Instruments.
Data publikacji 2019-01-09
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 karty NI PXI-6143 produkcji National Instruments.
Data publikacji 2019-01-09
Plik Zapytanie ofertowe
Przegląd, konserwacja i wzorcowanie posiadanych urządzeń
Data publikacji 2019-01-08
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 09.01.2019 r. , Microsoft Office document icon wybor_oferty_-_4.8_5127_sc_uslugi.doc
Wykonanie przeglądu technicznego sprężarki powietrza Atlas Copco GA 15 wraz z zewnętrznym osuszaczem powietrza typ F50.
Data publikacji 2019-01-07
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych i reklamowych
Data publikacji 2019-01-04
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wzorców i CRM
Data publikacji 2019-01-04
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe - zmiana z dnia 15.01.2019 r.
Dostawa oprogramowania do analizy i obróbki danych
Data publikacji 2019-01-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty, PDF icon Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.01.2019 r., PDF icon Wybór oferty
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2019-01-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty, PDF icon Informacja o zmianie nazewnictwa, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 09.01.2019 r., PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na: Weryfikację oceny zagrożenia wybuchem
Data publikacji 2018-12-28
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na obsługę GIG w zakresie dostawy usług platformy internetowej umożliwiającej korzystanie przez pracowników GIG z przedsięwzięć kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych dofinansowanych ze środków ZFŚS.
Data publikacji 2018-12-21
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 02.01.19, PDF icon Odpowiedzi na pytania 07.01.19, PDF icon Odpowiedzi na pytania 09.01.19, PDF icon Odpowiedzi na pytania 10.01.19, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.01.19, PDF icon Unieważnienie postępowania
Dzierżawa dystrybutorów wody i dostawa wody w butlach o poj. min. 18,90 l.
Data publikacji 2018-12-18
Plik Zapytanie ofertowe, Plik wzór umowy
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę modyfikatorów
Data publikacji 2018-12-18
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług polegających na opiniowaniu rozwiązań technologicznych z zakresu przetwórstwa i modyfikacji tworzyw polimerowych”.
Data publikacji 2018-12-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Całoroczne utrzymanie terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych. ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONE!
Data publikacji 2018-12-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa tabletu.
Data publikacji 2018-12-11
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty
Dostawa oprogramowania do zarządzania wydrukiem, licencja jednostanowiskowa możliwa do zainstalowania na posiadanym przez Zamawiającego systemie Windows 10
Data publikacji 2018-12-10
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty
Wykonywanie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-12-07
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania systemowego do wirtualizacji serwerów Głównego Instytutu Górnictwa..
Data publikacji 2018-12-05
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Dostawa oprogramowania dla stanowiska do badania samozapalności węgla metodą testu adiabatycznego
Data publikacji 2018-12-05
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty
Współpraca z zespołem eksperckim GIG opracowującym Aktualizację PRT i modelu wdrożeniowego pod kątem spójności metodycznej i logicznej kolejnych etapów prac
Data publikacji 2018-11-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka.
Data publikacji 2018-11-30
Plik Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 termo-higro-barometru Rotronic.
Data publikacji 2018-11-29
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług sukcesywnego odbioru oraz bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz nośników danych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-11-28
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 03.12.18, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę fiolek ciekłoscyntylacyjnych i filtrów.
Data publikacji 2018-11-28
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę destylarki.
Data publikacji 2018-11-28
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 miernika cęgowego CIE oraz multimetru cyfrowego Metex.
Data publikacji 2018-11-27
Plik Zapytanie ofertowe
„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych”
Data publikacji 2018-11-23
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na kompleksową usługę doradczą dotyczącą przygotowania postępowania przetargowego, wyboru wykonawcy i koordynacji prac nad wdrożeniem Systemu Informatycznego klasy ERP.
Data publikacji 2018-11-20
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę ciekłych scyntylatorów, odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i filtrów.
Data publikacji 2018-11-16
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe dostawę aparatury dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG
Data publikacji 2018-11-16
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Przegląd instalacji gazów technicznych oraz kalibracja czujników systemu detekcji.
Data publikacji 2018-11-15
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa oprogramowania - 2 licencje.
Data publikacji 2018-11-15
PDF icon Zapytanie ofertowe 5061, Plik Załącznik nr 1 do 5061, Plik Załącznik nr 2 do 5061, PDF icon Wybór oferty 5061 z dnia 26.11.2018 r.
Wstępne zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę mebli laboratoryjnych.
Data publikacji 2018-11-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Dostawa radionuklidu w postaci roztworu Fe-55
Data publikacji 2018-11-13
Plik 5105_zapytanie_wzorzec_bcr.docx, Plik Zmiana zapytania ofertowego - zmiany w zapisach umowy, PDF icon Wybór oferty
Świadczenie usług sukcesywnego odbioru oraz bezpiecznego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz nośników danych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-11-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 15.11.18, PDF icon Unieważnienie postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG Katowice
Data publikacji 2018-11-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego
Udostępnienie w sieci internetowej (on- line) systemu informacji prawnej w zakresie opisanym w niniejszym zapytaniu.
Data publikacji 2018-11-05
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty, PDF icon Pismo z informacją o planowanym przesunięciu terminu składania ofert, PDF icon Pytania i odpowiedzi.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 1000 szt. 3 letniej licencji oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych, serwerów plików i urządzeń mobilnych wraz z sandboxingiem w chmurze i wsparciem technicznym.
Data publikacji 2018-10-31
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Naprawa i konserwacja urządzeń
Data publikacji 2018-10-31
Plik Naprawa i konserwacja urzadzeń, PDF icon Wybór oferty
Usługa cateringowa podczas spotkania realizowanego w ramach projektu MOLOC w dniu 21.11.2018
Data publikacji 2018-10-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania - formularz ofertowy
Dostawa miernika wysokiej rezystancji
Data publikacji 2018-10-30
Plik 5076_zapytanie_kd_na_strone.docx
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania mobilnej ścianki wystawienniczej, której system ma unieść telewizor 49 cali (110,5 x 64 cm)
Data publikacji 2018-10-29
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 wielokanałowego systemu do pomiaru temperatury i wilgotności.
Data publikacji 2018-10-26
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku
Data publikacji 2018-10-24
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 do zapytania
Dostawa aparatu fotograficznego lub kamery wraz z kartą pamięci.
Data publikacji 2018-10-23
PDF icon Zapytanie ofertowe 5073 z dnia 23.10.18r., Plik Załącznik nr 1 do 5073, PDF icon Załącznik nr 2 do 5073, PDF icon Załącznik nr 3 do 5073 RODO, PDF icon Wybór oferty z dnia 07.11.18 r. do 5073
Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego
Data publikacji 2018-10-22
PDF icon Zapytanie ofertowe
Organizacja zajęć doskonalących znajomość języka angielskiego dla pracowników GIG
Data publikacji 2018-10-22
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa wyposażenia stanowiska badawczego dla Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych KD „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2018-10-22
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 echometru typ: 1071.002 produkcji Karl Deutsch
Data publikacji 2018-10-22
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie 250 sztuk notesu z recyklingu (o wymiarach 18,5X18X1,8CM), zawierającego czysty notes, karteczki samoprzylepne, znaczniki oraz papierowy długopis
Data publikacji 2018-10-22
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Przegląd, konserwacja i wzorcowanie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń
Data publikacji 2018-10-17
Plik Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Wybór oferty
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-10-17
Plik Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe na dostawę laserowego detektora metanu. Purchase of a laser methane detector.
Data publikacji 2018-10-15
PDF icon Zapytanie ofertowe 5020 z dnia 15.10.18r., Plik Załącznik nr 2 do 5020, PDF icon Załącznik nr 3 do 5020 RODO, PDF icon Inquiry 5020 of 15.10.18, PDF icon Annex No. 2 to 5020 GDPR
wynajem w pełni wyposażonej multimedialnej sali konferencyjnej z obsługą gastronomiczną w hotelu min. 3 gwiazdkowym w Mielcu, w odległości maksymalnie 1000 m od Urzędu Miasta w Mielcu
Data publikacji 2018-10-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa wyposażenia stanowiska badawczego dla Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych KD „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2018-10-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Unieważnienie postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 3 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku
Data publikacji 2018-10-11
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Naprawa czytnika HERSHAW
Data publikacji 2018-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego
Data publikacji 2018-10-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych na potrzeby Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-10-05
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na roczną obsługę pogwarancyjną serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN
Data publikacji 2018-10-05
PDF icon wstepne_zapytanie_ofertowe_serwery_i_macierz_5082.pdf
Dostawa elementów mechanicznych, eksploatacyjnych, przewodów oraz pojemników
Data publikacji 2018-10-04
PDF icon Zapytanie ofertowe 5077 wraz z załącznikiem nr 2, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5077, PDF icon Wybór oferty z dnia 15.10.18r. 5077
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooków i monitora.
Data publikacji 2018-10-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2018-10-02
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Serwis separatora ścieków kwaśnych oraz dwóch odstojników.
Data publikacji 2018-10-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 RODO
Dostawa kasety zasilającej w standardzie NIM.
Data publikacji 2018-09-27
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- Formularz oferty, PDF icon Załącznik nr. 2 - Wzór umowy
Dostawa monitora (1 szt.).
Data publikacji 2018-09-27
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałow laboratoryjnych i częsci zamiennych
Data publikacji 2018-09-26
Microsoft Office document icon Dostawa materiałow i częsci zamiennych cz I, Microsoft Office document icon Dostawa materiałow i częsci zamiennych cz II, Microsoft Office document icon Dostawa materiałow i częsci zamiennych cz III
Dostawa komputera obliczeniowego.
Data publikacji 2018-09-26
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1 - Formularz oferty, PDF icon Załącznik nr. 2 - Wzór umowy
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostawy jednego systemu prezentacyjnego z rozwijalną grafiką tzw. roll-up
Data publikacji 2018-09-20
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, PDF icon Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, PDF icon Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komory klimatycznej
Data publikacji 2018-09-19
Plik komora klimatyczna- wymagania techniczne, Plik Zmiana zapytania, termin składania ofert: 28.09.2018
Modernizacja maszyn wytrzymałościowych
Data publikacji 2018-09-19
PDF icon Modernizacja maszyn wytrzymałościowych ZDM 2,5 i ZDM 5
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania.
Data publikacji 2018-09-18
Plik Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 5070, Plik Załącznik nr 2 do wstępnego zapytania ofertowego 5070 - RODO, PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5070
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 mierników temperatury wilgotności i ciśnienia COMET.
Data publikacji 2018-09-18
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi: modernizacja zestawu do magnetycznego badania lin (modernizacja z wersji analogowej na wersję cyfrową).
Data publikacji 2018-09-17
PDF icon Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi 5059 wraz z załącznikiem nr 1., PDF icon Wybór oferty z dnia 08.10.2018r. do 5059
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 3000 szt. rocznie, przez okres 2 lat zaworów gazowych do worków próbobiorczych, wykonywanych w Zakładzie Aerologii Górniczej GIG
Data publikacji 2018-09-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 5053 z dnia 14.09.2018 r.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka i monitora.
Data publikacji 2018-09-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Usługa dotycząca opracowania projektów z zakresu hydro-urabiania węgli.
Data publikacji 2018-09-11
Plik Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 wzmacniacza sondy prądowej AM 503 produkcji Tektronix.
Data publikacji 2018-09-11
Plik Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 oscyloskopu cyfrowego TDS 420 produkcji Tektronix
Data publikacji 2018-09-11
Plik Zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.09.2018 r. dotyczące usługi polegającej na wykonaniu zewnętrznej tablicy informacyjnej składającej się z dwóch części
Data publikacji 2018-09-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu koncepcji rozcinek eksploatacyjnych złoża w kopalniach węgla kamiennego.
Data publikacji 2018-09-10
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego.
Data publikacji 2018-09-10
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w projektowaniu ciągów transportowych i wentylacji w kopalniach węgla kamiennego.
Data publikacji 2018-09-10
Plik Zapytanie ofertowe
Wzorcowanie miernika Teraohm Meter Metriso 2000
Data publikacji 2018-09-06
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sali i usługi cateringowej w Nowym Sączu
Data publikacji 2018-09-05
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu długopisów z nadrukiem w ilości 100 sztuk w ramach projektu AWAIR
Data publikacji 2018-09-04
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na wykonaniu długopisów z nadrukiem w ilości 100 sztuk w ramach projektu MOLOC
Data publikacji 2018-09-04
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania ofertowego
Catering w Mysłowicach, w dniu 2 października 2018 r. o godz. 14,30 oraz w drugim terminie, który zostanie uzgodniony później
Data publikacji 2018-09-03
PDF icon Zapytanie ofertowe
Przegląd techniczny komory klimatycznej HC 4033 produkcji Heraeus
Data publikacji 2018-08-30
Plik Zapytanie ofertowe
Diagnostyka usterki komory klimatycznej VC 2020 produkcji Votsch
Data publikacji 2018-08-30
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu do precyzyjnej regulacji ciśnienia na instalacji PZW
Data publikacji 2018-08-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa sprzętu i akcesoriów na potrzeby telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-08-21
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Rozbudowa instalacji azotu 4.6 o dodatkowy punkt poboru
Data publikacji 2018-08-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe: dostawa częsci eksploatacyjnych
Data publikacji 2018-08-17
Microsoft Office document icon wstepne_zapytanie_5052-2.doc, Microsoft Office document icon Przesunięcie terminu składania ofert: 3.09.2018
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-08-17
Microsoft Office document icon Wstepne zapytanie, Microsoft Office document icon Przesunięcie terminu składania ofert: 3.09.2018
Wykonanie usługi polegającej na serwisie i kalibracji : klasyfikatora elektrostatycznego Model 3080 oraz spektrometru WCPC 3785
Data publikacji 2018-08-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 do zapytania
Dostawa oprogramowania do posiadanego urządzenia AccuPyc 1340
Data publikacji 2018-08-16
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę dwóch oprogramowań.
Data publikacji 2018-08-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 14.08.2018 r., Plik Załącznik nr 1A, Plik Załącznik nr 1B, Plik Załącznik nr 2 (RODO)
Zapytanie ofertowe na: część 1) Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa część 2) Dostawa sprzętu i akcesoriów na potrzeby telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-08-08
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.08.18, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni GIG-CCTW
Data publikacji 2018-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D
Data publikacji 2018-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooka wraz z akcesoriami, dwóch komputerów stacjonarnych oraz monitorów.
Data publikacji 2018-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aparatury laboratoryjnej dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG
Data publikacji 2018-08-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Usługa świadczenia dostępu do wsparcia technicznego programu MATLAB
Data publikacji 2018-08-02
Plik Zapytanie ofertowe
Okresowa obsługa stacji pobierania opadu atmosferycznego i próbek powietrza systemu monitoringu radiacyjnego w okres od 10.08.2018 r. do 9.08.2019 r. w 2 lokalizacjach w województwie pomorskim.
Data publikacji 2018-07-31
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych do posiadanej przez Zamawiającego sondy
Data publikacji 2018-07-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie systemu monitoringu szybu „Barbara” Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie - Zapytanie UNIEWAŻNIONE !
Data publikacji 2018-07-27
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na: część 1) Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa część 2) Dostawa sprzętu i akcesoriów na potrzeby telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2018-07-27
Plik Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Wstępne zapytanie ofertowe po zmianach 02.08.2018., Plik Zmiany we wstępnym zapytaniu ofertowym 02.08.2018
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wzmacniacza pomiarowego
Data publikacji 2018-07-27
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku
Data publikacji 2018-07-26
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Przegląd, naprawa i wzorcowanie urządzeń
Data publikacji 2018-07-26
Plik 5035_zapytanie_sc_naprawy_na_strone.docx, Microsoft Office document icon Wybór oferty
Dostawa elementów i przyrządów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-07-26
Plik 5036_zapytanie_sc_na_strone_25.07.docx, Plik Pytanie dotyczące zmiany treści Zapytania ofertowego, Plik Zmiana treści zapytania ofertowego, Plik Pytanie nr 2 do zapytania ofertowego, Plik Zmiana zapytania oraz terminu składania ofert na dzień 9.08.18, Microsoft Office document icon Wybór oferty
Dostawa karty multipleksera typ 34901A
Data publikacji 2018-07-26
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach
Dostawa komputerowego zestawu deweloperskiego.
Data publikacji 2018-07-24
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 2- formularz oferty, PDF icon Wybór oferty z dnia 13.08.18r. 4990
Przegląd techniczny komór klimatycznych: HC 4033 oraz VC 2020
Data publikacji 2018-07-24
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Założenie nowych oraz rozbudowa istniejących systemów alarmowych w wybranych pomieszczeniach Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2018-07-20
Plik Zapytanie ofertowe
Czyszczenie chemiczne wymienników ciepła typu JAD 6/50
Data publikacji 2018-07-20
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu gazowego - 1 zestaw
Data publikacji 2018-07-20
Plik Wstępne zapytanie ofertowe nr 5024 z dnia 20.07.2018 r.
Dostawa licencji czasowej (12 miesięcznej) zestawu oprogramowania do obróbki zdjęć, wideo, dźwięku i projektowania – 1 licencja
Data publikacji 2018-07-17
Plik Zapytanie ofertowe 5023 wraz z załącznikami: nr 1 i nr 2, PDF icon Wybór oferty z dnia 14.08.2018r. 5023
Sprawdzenie metrologiczne przyrządu do pomiaru chropowatości Hommel Tester T 1000E s/n: 35794/5688 wraz z głowicą pomiarową.
Data publikacji 2018-07-17
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa różnych elementów elektronicznych i mechanicznych - IV części
Data publikacji 2018-07-16
Plik Zapytanie ofertowe 5021 wraz z załącznikami., PDF icon Wybór ofert z dnia 08.08.2018r. 5021
Usługa cateringowa w Kaliszu (kod CPV 55300000-3), w dniu 6 sierpnia 2018 r. oraz w dwóch kolejnych terminach (analogiczna usługa) podanych przez Zamawiającego w późniejszym terminie (dodatkowe dwa terminy zostaną uzgodnione obustronnie)
Data publikacji 2018-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa transportowa (kod CPV60000000-8) realizowana na terenie miasta Kalisza w dniu 6 sierpnia br. oraz w dwóch kolejnych terminach (analogiczna usługa) podanych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem
Data publikacji 2018-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa transportowa (kod CPV60000000-8) realizowana na terenie miasta Lublina w dniu 24 lipca br. oraz w dwóch kolejnych terminach (analogiczna usługa) podanych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem
Data publikacji 2018-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Catering w Mielcu w dniu 27 lipca 2018 r. w godz. 11,00-14,00 oraz w dwóch dodatkowych terminach (analogiczna usługa) podanych w późniejszym terminie (dodatkowe dwa terminy zostaną uzgodnione obustronnie)
Data publikacji 2018-07-11
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-07-11
Plik 5032_zapytanie_sc_na_strone.docx
Dostawa materiałow i narzędzi
Data publikacji 2018-07-11
Microsoft Office document icon 5029_wstepne_zapytanie_so.doc
Kompleksowy serwis separatora ścieków kwaśnych
Data publikacji 2018-07-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM RADIOMETRII ŚRODOWISKOWEJ GIG
Data publikacji 2018-07-11
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2018-07-11
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Usługa wynajmu sali konferencyjnej oraz usługa cateringowa w trakcie trzech warsztatów organizowanych w mieście Lublin
Data publikacji 2018-07-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Usługa: Opracowanie kodu VBA aplikowalnego w arkuszu MS Excel dla obliczeń stanu naprężenia na podstawie pomiarów odkształceń.
Data publikacji 2018-07-06
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Dostawa oprogramowania do tworzenia plików i portfolio PDF - 1 licencja
Data publikacji 2018-07-06
Plik Zapytanie ofertowe 5025 wraz z załącznikami: nr 1 i nr 2, PDF icon Wybór oferty z dnia 16.07.2018 r.
Dostawa programu: biblioteka programistyczna/kontrolka programistyczna dla platformy Microsoft.Net-1 licencja
Data publikacji 2018-07-05
Plik Zapytanie ofertowe 4991 wraz z załącznikami: nr 1 i nr 2, PDF icon Zapytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego 4991 z dnia 11.07.2018r., PDF icon Wybór oferty z dnia 19.07.2018 r.
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 gazomierzy miechowych Intergaz G4 w ilości 3 sztuki.
Data publikacji 2018-07-03
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe - Dostawa odczynników i materiałow laboratoryjnych
Data publikacji 2018-06-29
Plik 5015_zapytanie_wstepne.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputera obliczeniowego, monitora 4K oraz notebooka.
Data publikacji 2018-06-29
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Realizacja usług doradczo-eksperckich w zakresie pełnienia funkcji moderatora oraz opracowania raportu końcowego
Data publikacji 2018-06-28
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego
Data publikacji 2018-06-28
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa monitora.
Data publikacji 2018-06-28
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty
Dostawa projektora.
Data publikacji 2018-06-26
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty, PDF icon Unieważnienie zapytania
Diagnostyka kilowoltomierza cyfrowego typ KVM 100 s/n: 07 – 4398 produkcji Phenix Technologies
Data publikacji 2018-06-26
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: kompleksowej usługi doradczej dotyczącej wyboru i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP.
Data publikacji 2018-06-25
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Dostawa systemu wizyjnego w obudowie nierdzewnej - 1 zestaw
Data publikacji 2018-06-22
Plik Zapytanie ofertowe 4989 wraz z załącznikami, PDF icon Wybór oferty 4989 z dnia 18.07.2018 r.
Zestaw geodezyjny
Data publikacji 2018-06-21
Plik 5011_zapytanie_sn_zestaw.docx, Plik Zmiana opisu technicznego
Dostawa dostawa części elektronicznych.
Data publikacji 2018-06-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty, Plik pcb_gerber.rar
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oprogramowania w zakresie generowania przelewów oraz importu wyciągów dla GIG Katowice
Data publikacji 2018-06-21
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 25.06.18
Wykonanie systemu monitoringu szybu „Barbara” Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie
Data publikacji 2018-06-18
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Pytania i Odpowiedzi, Plik Dane szybu i charakterystyka zakładu, Plik Unieważnienie zapytania
Usługi wsparcia z zakresu technologii hydroszczelinowania metodą plug&perf.
Data publikacji 2018-06-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów.
Data publikacji 2018-06-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Dostawa elementów szklanych do posiadanych urządzeń do oznaczania azotu
Data publikacji 2018-06-15
Plik Zapytanie ofertowe, Plik zmiana- przedłużenie ternminu dostawy
Dostawa 2 szt. fotodetektorów.
Data publikacji 2018-06-15
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1- formularz oferty
Dostawa elementów wiertniczych
Data publikacji 2018-06-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Pyłomierz przenośny
Data publikacji 2018-06-12
Plik Zaproszenie do składania wniosków nabycia licencji, Plik Wniosek nabycia licencji , Plik Pyłomierz przenośny - Parametry techniczne
Kalibracji według akredytowanego systemu ISO 17025 regulatorów przepływu produkcji Bronkhorst.
Data publikacji 2018-06-12
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy oprogramowania w zakresie generowania przelewów oraz importu wyciągów dla GIG Katowice
Data publikacji 2018-06-11
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 kilowoltomierza cyfrowego typ: KVM 100 s/n: 07
Data publikacji 2018-06-07
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów składowych stanowiska pomiarowego
Data publikacji 2018-06-06
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty, PDF icon Pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego
Usługa z zakresu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych w Głównym Instytucie Górnictwa
Data publikacji 2018-06-05
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Specyfikacja -zał. nr 2
Catering w Mysłowicach w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. 9,00-14,00
Data publikacji 2018-06-04
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonania urządzenia do ścinania próbek foremnych skał w uchwycie
Data publikacji 2018-06-04
PDF icon Rys.1, Plik Zapytanie ofertowe
Conducting lectures and specialist classes in English as part of the NORM training course
Data publikacji 2018-05-28
PDF icon Request for proposal, PDF icon Order subject description
Usługa transportowa w dniach 11-29 czerwca 2018
Data publikacji 2018-05-28
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie opinii eksperckiej w zakresie zidentyfikowania w perspektywie 2030 kierunków technologicznych dla innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego
Data publikacji 2018-05-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Doświadczenie i dorobek naukowy eksperta, PDF icon Obszar kompetencji i doświadczenia, PDF icon Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych, PDF icon Oferta, PDF icon Sprostowanie dotyczące daty składania ofert
Realizacja usług doradczo-eksperckich w zakresie pełnienia funkcji moderatora oraz opracowania raportu końcowego
Data publikacji 2018-05-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Doświadczenie i dorobek naukowy eksperta, PDF icon Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych, PDF icon Oferta, PDF icon Sprostowanie dotyczące daty składania ofert
Świadczenie usługi cateringowej realizowanej na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)
Data publikacji 2018-05-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę akumulatorów.
Data publikacji 2018-05-24
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wstępne zapytanie po zmianie z dnia 04.06.2018 r.
Dostawa suszarki laboratoryjnej z wymuszonym obiegiem powietrza i z możliwością przedmuchiwania strumieniem azotu.
Data publikacji 2018-05-23
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią Zamawiajacego , PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 04.06.2018 r.
Dostawa elementów składowych stanowiska pomiarowego.
Data publikacji 2018-05-23
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty
Dostawa podzespołów optycznych.
Data publikacji 2018-05-23
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty
Wzorcowanie zgodnie z akredytowanym systemem ISO 17025 próbnika izolacji typ WP-502 produkcji HCK
Data publikacji 2018-05-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa programu statystycznego do badania zmienności danych i analiz wieloczynnikowych-1 licencja.
Data publikacji 2018-05-18
Plik Zapytanie ofertowe 4961 wraz z załącznikiem nr 1 18.05.2018 r., PDF icon Wybór oferty 4961 z dnia 07.06.2018 r.
Dostawa zmielonego odpadu kompozytowego z laminatu poliestrowo szklanego o wielkości ziarna poniżej 5 mm, ilość: 2x25 kg
Data publikacji 2018-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa gazów wzorcujących
Data publikacji 2018-05-17
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Projekt aranżacji pomieszczeń biurowo-socjalnych wraz z wizualizacją w nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
Data publikacji 2018-05-17
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon załącznik nr 2
Emisja spotu reklamowego na monitorach LCD usytuowanych przy kasach sklepowych
Data publikacji 2018-05-17
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa polegającej na przeprowadzeniu badań dołowych w kopalniach.
Data publikacji 2018-05-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianach 18.05.2018.
Świadczenie usług doradczo-eksperckich obejmujących pełnienie funkcji moderatora orz opracowanie raportu końcowego - syntezy z prac eksperckich w zakresie studiów prospektywnych predefiniowanych dla nakreślenia technologicznych kierunków innowacyjnego ...
Data publikacji 2018-05-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Formularz ofertowy, PDF icon Doświadczenie i dorobek naukowy eksperta, PDF icon Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Świadczenie usług doradczo-eksperckichobejmujących studia prospektywne predefioniowane dla nakreślenia technologicznych kierunków innowacyjnego rozwoju województwa śląskiego w perspektywie 2020+ w ramach projektu SO RIS w PPO
Data publikacji 2018-05-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Formularz ofertowy, PDF icon Obszar kompetencji i doświadczenia, PDF icon Doświadczenie i dorobek naukowy eksperta, PDF icon Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Usługa opracowania bazy danych za rok 2018 i 2019 z dwóch rejestratorów drgań rotacyjnych i translacyjnych zlokalizowanych w obszarze Górnego Śląska
Data publikacji 2018-05-14
Plik Zapytanie ofertowe , Plik Formularz ofertowy
Wykonianie i dostarczenie materiałów szkoleniowych i reklamowych w ramach realizacji Cyklu szkoleń NORM w Pakiecie Zadaniowym WP7 projektu pt.: „Wspólny europejski program integracji badań w obszarze ochrony radiologicznej „CONCERT”
Data publikacji 2018-05-14
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik do zapytania ofertowego
Transport sprzętu pomiarowego od podstawy szybu na szczyt szybu Frantisek zlokalizowanego w miejscowości Horní Suchá w Republice Czeskiej oraz zniesienie sprzętu po zakończeniu pomiarów
Data publikacji 2018-05-11
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa polegającej na wykonaniu sprzętu pomocniczego (stojak do aparatury, przyłącza) i działań, niezbędnych do wykonania pomiarów w lokalizacji Stacji Meteorologicznej IMGW w Raciborzu
Data publikacji 2018-05-11
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie wierceń geologiczno-technicznych
Data publikacji 2018-05-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Opis przedmiotu zamówienia, Plik Ogłoszenie- Baza Konkurencyjności, PDF icon Wybór oferty
Dostawa separatora pneumatycznego wraz z osprzętem i akcesoriami- 1 zestaw
Data publikacji 2018-05-08
Plik Zapytanie ofertowe 4957 z dnia 08.05.18r., PDF icon Wybór oferty 25.05.2018r. 4957
Usługa cateringowa w Katowicach w dniach 11-29 czerwca 2018 r.
Data publikacji 2018-05-08
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługi hotelarsko-restauracyjne w ramach konferencji „Bezpieczeństwo robót strzałowych”.
Data publikacji 2018-05-07
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych -3 szt.
Data publikacji 2018-05-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę pamięci masowej.
Data publikacji 2018-04-30
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów
Data publikacji 2018-04-27
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji karty uniwersalnej sygnałowej NI PXI-6251 produkcji National Instruments.
Data publikacji 2018-04-27
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji karty uniwersalnej sygnałowej NI PXI-6115 produkcji National Instruments.
Data publikacji 2018-04-27
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostwę tonerów
Data publikacji 2018-04-26
Plik Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załacznik nr 1 do zapytania
Dostawa różnych elementów i układów elektronicznych.
Data publikacji 2018-04-26
Plik Zapytanie ofertowe 4978, PDF icon Zapytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego 4978 z dnia 08.05.2018r., Plik Zapytanie ofertowe 4978 po zmianie 08.05.2018 r., PDF icon Wybór ofert 4978 z dnia 06.06.2018 r.
Dostawa zestawów uruchomieniowych oraz programatorów.
Data publikacji 2018-04-26
Plik Zapytanie ofertowe 4977, PDF icon Wybór oferty 4977 18.05.2018 r.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 100 sztuk licencji edukacyjnych, bezterminowych oprogramowania biurowego.
Data publikacji 2018-04-24
Plik Wstępne zapytanie ofertowe 4984 z dnia 24.04.2018 r.
Dostawa gazów wzorcujących
Data publikacji 2018-04-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych).
Data publikacji 2018-04-23
Plik Wstępne zapytanie ofertowe 4962, Plik Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego 4962
Dostawa różnych elementów elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych (III części).
Data publikacji 2018-04-23
Plik Zapytanie ofertowe 4969., PDF icon Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego 4969., Plik Zapytanie ofertowe 4969 po zmianie 27.04.2018 r., PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 4969 z dnia 08.05.18r., Plik Zapytanie ofertowe 4969 po zmianie 08.05.2018 r., PDF icon Wybór ofert 4969 z dnia 21.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi gastronomicznej
Data publikacji 2018-04-23
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik do zapytania ofertowego
Dostawa różnych elementów elektronicznych i materiałów eksploatacyjnych (III części).
Data publikacji 2018-04-20
Plik Zapytanie ofertowe 4970, PDF icon Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego 25.04.2018 r., Plik Zapytanie ofertowe 4970 po zmianie 25.04.2018 r., PDF icon Wybór ofert 4970 z dnia 30.05.2018 r.
Dostawa czujników elektrochemicznych
Data publikacji 2018-04-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa tlenu technicznego
Data publikacji 2018-04-18
Plik 4980_zapytanie_tlen_techniczny_so.docx, Plik Zmiana zapytania ofertowego
Dostawa sprzętu do hydroszczelinowania skał
Data publikacji 2018-04-18
Plik 4974_zapytanie.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na system ochrony przed wyciekiem danych.
Data publikacji 2018-04-18
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , Plik wstępne zapytanie
Catering w Mielcu, w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 14,00 (termin realizacji może ulec niewielkim zmianom – do uzgodnienia z wykonawcą)
Data publikacji 2018-04-17
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2018-04-17
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów do instalacji doświadczalnych CCTW Mikołów
Data publikacji 2018-04-13
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia ochraniaczy na obuwie dopuszczonych do prac związanych z usuwaniem azbestu
Data publikacji 2018-04-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Ekspertyza techniczna w związku z awarią komory klimatycznej WK 340/70
Data publikacji 2018-04-12
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie analizy pyłu węglowego techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
Data publikacji 2018-04-12
Plik Zapytanie ofertowe
Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla systemu operacyjnego „Red Hat Enterprise Linux Academic Server – Basic Support” dla 1 serwera.
Data publikacji 2018-04-10
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz oferty
Wykonanie kalibracji miernika typ 34970A produkcji Agilent
Data publikacji 2018-04-05
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie kalibracji kasety pomiarowej typ 34901A produkcji Agilent / Keisight
Data publikacji 2018-04-05
Plik Zapytanie ofertowe
Poczęstunek na zajęciach pt. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/ponadgimnazjalnych/ technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem”
Data publikacji 2018-04-04
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na: Wykonanie analizy pyłu węglowego techniką proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD)
Data publikacji 2018-03-30
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2018-03-30
Plik zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania 04.04.18, PDF icon Wynik postępowania
Kompleksowa realizacja filmu promocyjnego nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
Data publikacji 2018-03-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe dotyczące cateringu w Lublinie, w dniu 16 kwietnia 2018 r.
Data publikacji 2018-03-27
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 100 szt komputerów i 100 szt. monitorów.
Data publikacji 2018-03-27
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputera przenośnego oraz urządzenia drukującego..
Data publikacji 2018-03-26
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- formularz wstępnej oferty
Dostawa obwodów drukowanych PCB wg dołączonych do zapytania plików
Data publikacji 2018-03-26
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Projekt 1, Plik Projekt 2, Plik Projekt 3, Plik Projekt 4, Plik Projekt 5, Plik Projekt 6, Plik Projekt 7, PDF icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”.
Data publikacji 2018-03-26
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa samochodu z silnikiem elektrycznym
Data publikacji 2018-03-21
Plik Zapytanie ofertowe
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów elektrycznych
Data publikacji 2018-03-21
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych przez Główny Instytut Górnictwa z podmiotami powiązanymi za rok 2017
Data publikacji 2018-03-20
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia audytu zewnętrznego
Data publikacji 2018-03-19
PDF icon Zapytanie o cenę, Microsoft Office document icon Załacznik nr 1 do zapytania o cenę
Transport sprzętu badawczego do Słowenii
Data publikacji 2018-03-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów i narzędzi
Data publikacji 2018-03-16
Microsoft Office document icon 4960_zapytanie_narzedzia_kdbt.doc, Plik Wybór oferty
Transport sprzętu badawczego
Data publikacji 2018-03-16
Plik Zapytanie ofertowe
Badania paleontologiczne węgli i skał płonnych
Data publikacji 2018-03-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej
Data publikacji 2018-03-14
Plik Zapytanie ofertowe
Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania HP IMC Standard Edition.
Data publikacji 2018-03-14
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_14.03.18.doc, PDF icon Pismo- zmiana treści zapytania, PDF icon Zapytanie po zmianie, PDF icon Wybór oferty
Dostawa dozymetrów / Delivery of dosimeters
Data publikacji 2018-03-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Inquiry
Wykonanie otworów wiertniczych
Data publikacji 2018-03-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wzór oferty, Plik OPZ, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Dostawa narzędzi laboratoryjnych
Data publikacji 2018-03-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie opinii technicznej na podstawie kontroli pomiarów ugięć dźwigarów kablobetonowych
Data publikacji 2018-03-07
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Opinia
Wykonanie, dostawa i montaż drzwi drewnianych
Data publikacji 2018-03-05
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Rysunek poglądowy drzwi, Plik Zdjęcie drzwi
Sprzedaż samochodu osobowego Skoda Superb
Data publikacji 2018-03-02
Microsoft Office document icon Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego
Catering w Mysłowicach, w dniu 15 marca 2018 r. o godz. 14:00
Data publikacji 2018-03-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na aktualizację oprogramowania do obróbki danych pomiarowych.
Data publikacji 2018-02-27
PDF icon Zapytanie ofertowe 4936., PDF icon Wybór oferty 09.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych: rurek sorbentowych (dwa rodzaje rurek).
Data publikacji 2018-02-27
PDF icon Zapytanie ofertowe 4953., PDF icon Wybór oferty 09.03.2018 r.
Dostawa aspiratorów
Data publikacji 2018-02-27
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianie
Dostawa pompy do posiadanego chromatografu
Data publikacji 2018-02-27
Plik 4951_pompa-_zapytanie_na_strone_gig.docx
Wykonanie usługi polegającej na zebraniu i dostarczeniu danych dotyczących emisji punktowej z obszaru województwa opolskiego za okres roku 2006.
Data publikacji 2018-02-27
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Matryca
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji posiadanych przez Zamawiającego oprogramowań
Data publikacji 2018-02-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Przedłużenie wsparcia technicznego i aktualizacji dla oprogramowania do archiwizacji Veeam Backup & Replication Standard for VMware dla 24 procesorów.
Data publikacji 2018-02-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy, PDF icon Wybór oferty
Dostawa monitora 4K
Data publikacji 2018-02-22
PDF icon Zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr. 1
Wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych
Data publikacji 2018-02-22
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i montaż suwnicy
Data publikacji 2018-02-21
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych
Data publikacji 2018-02-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na obsługę pogwarancyjną przełączników rdzeniowych HPE 5820 w dwóch wariantach.
Data publikacji 2018-02-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa rusztowania aluminiowego
Data publikacji 2018-02-14
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych
Data publikacji 2018-02-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie i dostarczenie materiałów reklamowych
Data publikacji 2018-02-12
PDF icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę superkomputera wraz z monitorem.
Data publikacji 2018-02-09
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i wdrożenie macierzy dyskowych oraz dostawę i instalację podzespołów do serwerów
Data publikacji 2018-02-09
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2018-02-07
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 po zmianach, PDF icon odpowiedzi na pytania 13.02.18, Plik Załącznik nr 2 po zmianach 13.02.18, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.02.18, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa wykładziny PCV dla GIG Katowice
Data publikacji 2018-02-07
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa główek zapalczych
Data publikacji 2018-01-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
Wykonanie wzorcowania wskazań temperatury
Data publikacji 2018-01-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa miernika i miksera
Data publikacji 2018-01-24
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi naprawy serwisowej pojazdu marki GAZ z zabudowana wiertnicą.
Data publikacji 2018-01-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych i monitorów.
Data publikacji 2018-01-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1
Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2018.
Data publikacji 2018-01-16
PDF icon Zapytanie ofertowe 4928 wraz z załącznikiem nr 1, Plik Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (formularz cenowy), PDF icon Pytanie i odp. do 4928 22.01.2018 r., PDF icon Wyniki 4928 30.01.18 r.
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2018-01-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym i wzorem umowy
Usługa wzorcowania 3 termohigrometrów
Data publikacji 2018-01-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zakup usługi hotelarskiej w dniach 10-30 czerwca 2018 r.
Data publikacji 2018-01-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa 3 sztuk SG250 - gumy silikonowej
Data publikacji 2018-01-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-12-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wybór oferty
Dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia
Data publikacji 2017-12-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 08.01.2018 r. , PDF icon Wybór oferty 23.01.2018 r.
Przeprowadzenie szkolenia: Obsługa ramienia pomiarowego marki CimCore Model 5118
Data publikacji 2017-12-20
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie przeglądu technicznego i wzorcowania współrzędnościowego ramienia pomiarowego CimCore Model 5118 nr fabryczny: 5118-171
Data publikacji 2017-12-20
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kalorymetru.
Data publikacji 2017-12-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kalorymetru 18.12.2017 r.
Dostawa drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Data publikacji 2017-12-13
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik
Zapewnienie obsługi pogwarancyjnej dla serwerów, macierzy dyskowych i przełączników SAN na 2018 rok
Data publikacji 2017-12-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Informacja o zmianie treści zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie usługi
Data publikacji 2017-12-13
Plik zapytanie_ofertowe_epos_pl_usluga_geodezyjna_w2_zam.docx
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-12-12
Plik 4898_chemia_gospodarcza_zapytanie_na_strone_gig.docx, Microsoft Office document icon Unieważnienie postępowania
Usługa
Data publikacji 2017-12-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa
Data publikacji 2017-12-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Głównego Instytutu Górnictwa.
Data publikacji 2017-12-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Informacja o zmianach 14.12.2017, Plik Załącznik nr 1 po zmianach, PDF icon Odpowiedzi na pytania 18.12.2017, PDF icon Odpowiedzi na pytania 19.12.2017, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 19.12.2017, Plik WYNIK POSTĘPOWANIA
Materiały i podzespoły do wytworzenia zestawów sieci sejsmicznych
Data publikacji 2017-12-01
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Organizacja szkolenia „Statistica kurs podstawowy” dla pracowników GIG
Data publikacji 2017-12-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa czasopism on-line na rok 2018 dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2017-11-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa mierników ciśnienia bezwzględnego
Data publikacji 2017-11-23
Plik 4884_zapytanie_miernik.docx
Dostawa butli azotu technicznego 300 bar z reduktorem
Data publikacji 2017-11-23
Plik 4915_zapytanie_azot_so.docx
Dostawa artykułów BHP na okres jednego roku dla GIG
Data publikacji 2017-11-23
Plik Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie wzorcowania termo-higrometru typ D4141 firmy Comet
Data publikacji 2017-11-23
Plik Zapytanie ofertowe
Ocena ekonomiczna wykonalności opracowanych metod separacji i odzysku wybranych pierwiastków ziem rzadkich z popiołów energetycznych na potrzeby projektu
Data publikacji 2017-11-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik do zapytania ofertowego
Wykonanie kalibracji regulatorów przepływu produkcji Bronkhorst
Data publikacji 2017-11-21
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego respirometru Strathtox
Data publikacji 2017-11-20
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Inquiry
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych
Data publikacji 2017-11-20
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon informacja uzupełniająca, PDF icon Wynik postępowania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Przedłużenie terminu składania ofert wstępnych , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę projektora wraz z ekranem projekcyjnym oraz notebooka.
Data publikacji 2017-11-17
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Dostawa czasopism i dzienników na rok 2018 dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2017-11-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-11-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-11-15
Plik 4917_zapytanie_sc-_na_strone.docx
Dostawa złączek
Data publikacji 2017-11-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych oraz monitorów.
Data publikacji 2017-11-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Przegląd i konserwacja posiadanego przez Zamawiającego licznika Quantulus 1220
Data publikacji 2017-11-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa termoelementu do posiadanego przez Zamawiającego pieca PM-6/1100-VA, producent: ITR Warszawa
Data publikacji 2017-11-13
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie przeglądu technicznego sprężarki powietrza Atlas Copco GA 15
Data publikacji 2017-11-08
Plik Zapytanie ofertowe
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę różnego rodzaju papieru na potrzeby GIG na okres jednego roku
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę drukarek 3D
Data publikacji 2017-11-06
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Plik Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Data publikacji 2017-11-03
Microsoft Office document icon 5003_zapytanie-_mat._biurowe.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników i roztworów wzorcowych
Data publikacji 2017-11-03
Plik 4889_wstepne_zapytanie_odczynniki_i_wzorce.docx
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiertnicy samochodowej typ H20SG
Data publikacji 2017-10-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Odpowiedzi na pytania 03.11
Wstępne zapytanie ofertowe - Dostawa materiałow laboratoryjnych
Data publikacji 2017-10-30
Plik 4890_mat_laboratoryjne-_wstepne_zapytanie.docx
Dostawa różnych elementów elektronicznych.
Data publikacji 2017-10-26
PDF icon Zapytanie ofertowe 4895, PDF icon Pismo-zmiana specyfikacji technicznej., PDF icon Załącznik nr 1 do 4895 po zmianie., PDF icon Wyniki 4895 20.11.17 r.
Dostawa podzespołów optycznych i mechanicznych.
Data publikacji 2017-10-26
PDF icon Zapytanie ofertowe 4865, PDF icon Wybór oferty 20.11.2017r. 4865
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów BHP na okres 1 roku dla GIG Katowice
Data publikacji 2017-10-25
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę Notebooka i urządzenia wielofunkcyjnego.
Data publikacji 2017-10-24
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Szkolenie w zakresie uregulowań prawnych, metod pomiarowych dla zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza (emisja) i metod prowadzenie monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza (imisja).
Data publikacji 2017-10-24
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe, Plik Wynik postępowania
dostawa czujników gazu
Data publikacji 2017-10-23
Plik 4883_zapytanie_br_czujniki.docx, Plik Zmiana zapytania ofertowego i terminu składania ofert
Dostawa pożywek suchych do badań naukowych
Data publikacji 2017-10-23
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Kurs nauki języka czeskiego
Data publikacji 2017-10-23
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik postępowania
Aktualizacja oprogramowania MATLAB
Data publikacji 2017-10-20
Plik 4885_zapytanie_br_matlab.docx
Udostępnienie w sieci internetowej (on- line) systemu informacji prawnej.
Data publikacji 2017-10-20
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego., PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie.
Dostawa i montaż systemy parkingowego
Data publikacji 2017-10-20
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Plan sytuacyjny, Microsoft Office document icon Opis przedmiotu zamówienia, PDF icon Odpowiedzi na pytania, Plik Wynik zapytania ofertowego
Dostawa kamery do drona
Data publikacji 2017-10-19
Plik 4882_zapytanie_sn_kamera-1.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie subskrypcji dla posiadanych przez Zamawiającego licencji komercyjnych oprogramowania SOLIDWORKS.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowań do parametrycznego modelowania trójwymiarowego CAD 3D.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1a - Formularz wstępnej oferty., Plik Załącznik nr. 1b - Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aparatów fotograficznych.
Data publikacji 2017-10-18
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wykonanie wyceny 1 akcji oraz 1 udziału w spółce
Data publikacji 2017-10-18
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa sączków z mikrowłókien szklanych
Data publikacji 2017-10-17
Plik Dostawa sączków
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury sejsmologicznej
Data publikacji 2017-10-16
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Preliminary inquiry
Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2017-10-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę akumulatorów -8 szt
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę monitorów, komputerów stacjonarnych i notebooków.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę PAMIĘCI MASOWEJ (SERWER NAS)
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę Notebooków.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Odpowiedź na pytania do wstępnego zapytania ofertowego.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę gazów i mieszanin gazowych
Data publikacji 2017-10-11
Plik 4870_zapytanie_gazy_i_mieszaniny.docx, Plik Wyjasnienia do zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę notebooków, komputerów stacjonarnych, monitorów, projektora.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty.
Dostawa piasków suszonych kwarcowych oraz żwirów filtracyjnych kwarcowych.
Data publikacji 2017-10-11
PDF icon Zapytanie ofertowe
Stworzenie platformy internetowej
Data publikacji 2017-10-10
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie wyceny 1 akcji oraz 1 udziału w spółce
Data publikacji 2017-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałow eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-10-06
Plik 4867_zapytanie_bw.docx
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do wiskozymetru wysokotemperaturowego.
Data publikacji 2017-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe 4854, PDF icon Wybór oferty 16.10.2017r.
Dostawa płytek elektronicznych
Data publikacji 2017-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe 4856, Plik Projekty w formacie "gerber"., PDF icon Wybór oferty 16.10.17
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę systemu informacji prawnej na okres 1 roku.
Data publikacji 2017-10-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu koncepcji rozcinek eksploatacyjnych złoża w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w opracowaniu planów techniczno-ekonomicznych kopalń węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik zapytanie ofertowe
Świadczenie usług z zakresu konsultacji i udziału w projektowaniu ciągów transportowych i wentylacji w kopalniach węgla kamiennego
Data publikacji 2017-09-29
Plik Zapytanie ofertowe
Wykonanie urządzenia wg projektu GIG (5 sztuk).
Data publikacji 2017-09-27
Plik Zapytanie ofertowe, Package icon Dokumentacja, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa materiałow laboratoryjnych i częsci eksploatacyjnych
Data publikacji 2017-09-26
Plik 4855_zapytanie_sc.docx
Wykonanie 2 - prototypów kotła grzewczego z palnikiem ceramicznym zasilanych gazem ziemnym rodzaju 2E-G20
Data publikacji 2017-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Package icon Rysunki, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych
Data publikacji 2017-09-25
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dzierżawa chodników wejściowych i okresowa ich wymiana na czyste w budynkach GIG Katowice
Data publikacji 2017-09-25
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - wybór oferenta
Wykonanie oznaczeń izotopów uranu 234U i 235U w próbkach środowiskowych
Data publikacji 2017-09-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa głowicy impaktorowej (umożliwiającej jednoczesny pomiar PM2,5 i PM10) wraz z dedykowanymi filtrami do posiadanego przez Zamawiającego aspiratora SKC Leland Legacy
Data publikacji 2017-09-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na na wdrożenie i dzierżawę nowych urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, kopiowania i skanowania oraz drukarek wraz z oprogramowaniem zarządzającym i kontraktem serwisowym na okres 48 miesięcy.
Data publikacji 2017-09-19
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty wstępnej wyceny systemu. , Plik Poprawiony Formularz oferty wstępnej wyceny systemu (poprawiona formuła)
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę pożywek, odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
Data publikacji 2017-09-19
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Odpowiedzi na pytania oraz informacja o zmianie terminu składania ofert , Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe po zmianie
Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i konserwacji monitora radonu typu AlphaGuard.
Data publikacji 2017-09-18
Plik Zapytanie ofertowe
Stworzenie programu pod system Android
Data publikacji 2017-09-15
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Wykonanie usługi zabudowy reperów ziemnych
Data publikacji 2017-09-13
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe (dostawa systemu automatycznej kalibracji przetworników).
Data publikacji 2017-09-12
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe 12.09.2017 r., Plik Załącznik nr 1 do wstępnego zapytania ofertowego.
Wstępne zapytanie ofertowe (dostawa kamery termowizyjnej oraz aparatu fotograficznego).
Data publikacji 2017-09-11
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę kamery termowizyjnej oraz aparatu fotograficznego.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Data publikacji 2017-09-11
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr. 1- Formularz wstępnej oferty., PDF icon Pytania i odpowiedzi do wstępnego zapytania ofertowego.
Usługa transportowa związana z wyjazdem na spotkanie międzyregionalne MOLOC
Data publikacji 2017-09-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik załacznik do zapytania ofertowego
Dostawa suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza.
Data publikacji 2017-09-06
PDF icon Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1., PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 12.09.2017 r., PDF icon Wybór 12.10.17
Dostawa regulatora przepływu gazów nieagresywnych
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe i załącznik nr 1., PDF icon Wybór oferty 22.09.2017r.
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup sprzętu obsługującego system informatyczny służący do prezentacji materiałów multimedialnych oraz interaktywnego przeglądania treści w wygenerowanej rzeczywistości wirtualnej
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Plik Formularz ofertowy, Plik Informacja o zmianie terminu składania ofert
Wstępne zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie w GIG systemu informatycznego służącego do prezentacji materiałów multimedialnych oraz interaktywnego przeglądania treści w wygenerowanej rzeczywistości wirtualnej
Data publikacji 2017-08-30
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, Plik Formularz ofertowy, Plik Informacja o zmianie terminu składania ofert
Wykonanie dwóch modeli hydrogeologicznych - unieważnione
Data publikacji 2017-08-28
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o unieważnieniu zapytania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury laboratoryjnej
Data publikacji 2017-08-28
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania i odpowiedzi do zapytania, PDF icon Odpowiedzi + zmiana terminu składania ofert
Dostawa węży do sprężonego powietrza z dopuszczeniem do stosowania w podziemnych zakładach górniczych
Data publikacji 2017-08-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa dwóch siłowników obrotowych wraz z zaworami elektromagnetycznymi i interfejsem
Data publikacji 2017-08-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zmiana terminu składania ofert, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Wybór oferty
Dostawa programu do tworzenia plików PDF oraz programu do zarządzania drukarkami.
Data publikacji 2017-08-23
PDF icon Zapytanie ofertowe., Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego., PDF icon Wybór oferty 04.09.17
Opracowanie kosztochłonności realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach branży górniczo-hutniczej
Data publikacji 2017-08-17
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik nr do zapytania
Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania 2 szt plakatu w ramach realizacji projektu "Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-08-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon formularz_ofertowy_plakat.doc, PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów opto-mechanicznych.
Data publikacji 2017-08-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wybór oferty 25.08.17
Dostawa sondy do określania naprężeń w górotworze wraz z osprzętem oraz oprogramowaniem przeznaczonym do wyznaczania wartości składowych tensora naprężeń
Data publikacji 2017-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa różnych materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2017-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu i konserwacji stanowiska do termicznego zatężania próbek ciekłych
Data publikacji 2017-08-08
Plik Zapytanie ofertowe
Zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania DecisionTools Suite 7.5 Industrial.
Data publikacji 2017-08-08
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Inquiry , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie badań odpadów oraz interpretacji wyników badań ekotoksyczności i biodostępności oraz potencjalnego wpływu odpadów na zdrowie ludzi i stan środowiska.
Data publikacji 2017-08-07
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 3 zestawów systemu pomiarowego poziomu zwierciadła wody.
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu gazowego ze spektrometrem mas.
Dostawa 2 szt. eksykatorów szafkowych
Data publikacji 2017-08-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWER.02.15.00-IP.02-00-003/17
Data publikacji 2017-08-02
Microsoft Office document icon Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów, Plik Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe.
Data publikacji 2017-08-02
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę 6 programów., PDF icon Zapytanie i odpowiedź do wstępnego zapytania ofertowego.
Dostawa filtrów
Data publikacji 2017-07-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wykonanie i montaż elementów aranżacji auli konferencyjnej dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-07-28
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wizualizacja tablic, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania roll up’u w ramach projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania plakatu w ramach projektu pn.: „Wielowarstwowa folia do konserwacji pasz na bazie odpadów z procesu recyklingu folii rolniczych, o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia”
Data publikacji 2017-07-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Informacja o wyborze oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputera wraz z monitorem oraz notebooka.
Data publikacji 2017-07-27
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik 1
Wykonanie nalotów i dostarczenie ortofotomap obejmujących wybrane obszary gminy Mszana (powiat wodzisławski - Polska) i gminy Orlova (kraj slezsko-moravski – Czechy).
Data publikacji 2017-07-26
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa zestawu do precyzyjnej regulacji ciśnienia na instalacji BU (bezpośredniego uwodornienia).
Data publikacji 2017-07-25
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik 1, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa żywicy / Delivery of resin
Data publikacji 2017-07-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Inquiry
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę oprogramowań
Data publikacji 2017-07-24
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, urządzenia drukującego.
Data publikacji 2017-07-21
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik 1, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Wykonywanie od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2019 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-07-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 24.07.2017
Dostawa płytek elektronicznych wg załączonego projektu.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Package icon Załącznik 1, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa 16- kanałowego wzmacniacza pomiarowego wraz z oprogramowaniem.
Data publikacji 2017-07-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie mobilnego internetu
Data publikacji 2017-07-18
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 19.07.2017, PDF icon Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia 20.07.2017, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.07.2017, PDF icon Wynik postępowania
Dostawa enkodera linkowego
Data publikacji 2017-07-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Usługi kartograficzne dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2017-07-17
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 21.07.2017, PDF icon Wynik postępowania
Usługa dotycząca serwisu i naprawy Aparatu rentgenowskiego XCS-320-ST/X-RAY CAL
Data publikacji 2017-07-13
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zasilacza laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-07-12
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie po zmianie z dnia 17.07.2017 r., PDF icon Wyniki zapytania
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aparatury grawimetrycznej
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe , Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i montaż łącz światłowodowych.
Data publikacji 2017-07-07
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon zal_1_2.xls
Pobranie próbek ze środowiska morskiego
Data publikacji 2017-07-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie przełączników sieciowych wraz z akcesoriami.
Data publikacji 2017-07-06
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz wstępnej oferty
Zapytanie ofertowe na: Konsultacje danych pomiarowych
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wybór Wykonawcy
Dostawa wzorca do analizatorów
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa akcesoriów do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA typ C5000
Data publikacji 2017-07-04
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na budowę, dostawę i instalację ciśnieniowego reaktora
Data publikacji 2017-07-03
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa zestawu uszczelnień oraz zaworu 1/2" do pompy GY 028
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybor oferty 18.07.2017
Dostawa dwóch przewodów teflonowych
Data publikacji 2017-06-30
Plik Zapytanie ofertowe z formularzem ofertowym, PDF icon Wybór oferty 18.07.2017
Dostawa części elektronicznych.
Data publikacji 2017-06-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 04.07.2017 r.
Dostawa filamentów do drukarki 3D
Data publikacji 2017-06-29
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów
Data publikacji 2017-06-29
PDF icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Wykonanie nalotów i dostarczenie ortofotomap obejmujących wybrane obszary gminy Mszana (powiat wodzisławski - Polska) i gminy Orlova (kraj slezsko-moravski – Czechy).
Data publikacji 2017-06-28
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie zapytania ofertowego
Przedłużenie subskrypcji dla posiadanej przez Zamawiającego licencji Autodesk Building Design Suite Premium na okres 1 roku
Data publikacji 2017-06-26
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Okresowa obsługa stacji pobierania opadu atmosferycznego i próbek powietrza systemu monitoringu radiacyjnego w okres od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w 4 lokalizacjach w województwie pomorskim.
Data publikacji 2017-06-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4797_sr._czystosci.docx
Dostawa ciekłego argonu
Data publikacji 2017-06-23
Plik 4796_argon_ciekly.docx
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Data publikacji 2017-06-19
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników
Dostawa kwantowo – kaskadowego lasera z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
Data publikacji 2017-06-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Informacja o unieważnieniu postępowania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa elementów optycznych i optomechanicznych.
Data publikacji 2017-06-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2017-06-09
Plik Wstępne zapytanie ofertowe na dostawe materiałów
Usługa nadzoru i koordynacji badań związanych z realizacją projektów GasDrain i MapRoc w kopalniach spółki HUNOSA (Hiszpania)Supervision and coordination services for researches related to projects GasDrain and MapRoc realization in coal mines of HUNOSA
Data publikacji 2017-06-09
Plik Zapytanie ofertowe ; Inquiry
Zapytanie ofertowe na dostarczenie do Zamawiającego kompletu wyrobów ochronnych dopuszczonych do prac związanych z usuwaniem azbestu
Data publikacji 2017-06-07
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa aspiratora uniwersalnego
Data publikacji 2017-06-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oscyloskopu
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa licznika ciekło scyntylacyjnego.
Data publikacji 2017-06-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa membranowej pompy próżniowej z cyfrowym kontrolerem próżni
Data publikacji 2017-06-06
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych.
Data publikacji 2017-06-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2017-06-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Zmiana terminu składania ofert, PDF icon Pytania do zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wybór oferty
Dostawa detektorów gazu
Data publikacji 2017-06-02
Plik 4775_zapytanie_br_czujniki.docx
sukcesywna dostawa wody źródlanej (w butlach min 18,5 l) wraz z dzierżawą dystrybutorów oraz sanityzacją - 20 sztuk dystrybutorów na okres 12 miesięcy.
Data publikacji 2017-05-31
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa głowicy pomiarowej sondy tlenowej
Data publikacji 2017-05-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa tabletów
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-05-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa przenośnego analizatora gazów.
Data publikacji 2017-05-22
PDF icon zapytanie ofertowe, Plik załącznik nr 1, PDF icon wyniki
Dostawa jednoosobowego świdra glebowego z dwoma wiertłami glebowymi
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa prasy warsztatowej hydraulicznej 50 ton z manometrem
Data publikacji 2017-05-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Unieważnienie postępowania
Wstępne zapytanie na dostawę mieszalnika
Data publikacji 2017-05-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Dostawa sit
Data publikacji 2017-05-15
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na Wykonywanie w latach 2017 i 2018 pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa drona
Data publikacji 2017-05-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Konserwacja i bieżące naprawy instalacji słaboprądowych
Data publikacji 2017-05-12
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - konserwacja i naprawy alarmów, Plik Wynik - konserwacja i naprawy kamer wraz ze szlabanami
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-05-11
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Ogólnego Węgla Organicznego AWE-PW
Data publikacji 2017-05-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa materiałów
Data publikacji 2017-05-08
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części i podzespołów
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Naprawa drzwi p.poż w Pawilonie II GIG Katowice
Data publikacji 2017-04-28
Plik Naprawa drzwi p.poż., Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa mikrokomputera
Data publikacji 2017-04-28
PDF icon Zapytanie ofertowe , Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-04-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca laboratoryjnego.
Data publikacji 2017-04-25
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 05.05.2017 r., PDF icon Wyniki zapytania
Odbiór odpadów z GIG
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Załącznik 1, PDF icon Załącznik 2, Office spreadsheet icon Załącznik 3 - formularz wyceny, Plik Wynik - wybór oferty
Dostawa modemów.
Data publikacji 2017-04-19
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Package icon Sonda Gerber, PDF icon Wybór oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na roczną obsługę pogwarancyjną macierzy dyskowej EMC VNX5300 oraz przełączników EMC DS300B
Data publikacji 2017-04-14
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa części zamiennych
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 2 sztuk dygestoriów dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-04-13
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedzi na pytania, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa baterii
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa materiałów i odczynników
Data publikacji 2017-04-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czerpni do poboru opadu atmosferycznego.
Data publikacji 2017-04-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Rysunek nr 1
Zapytanie ofertowe na dostawę części elektronicznych
Data publikacji 2017-04-05
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa podzespołów
Data publikacji 2017-04-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa pieca laboratoryjnego, eksykatora szafkowego i młynka do węgla.
Data publikacji 2017-04-05
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego , PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa uszczelek do posiadanego przez Zamawiającego reaktora Autoclave Engineers 300 ml Bolted Closure
Data publikacji 2017-04-03
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2017-03-31
Plik Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa sit, pierścieni i o-ringów.
Data publikacji 2017-03-31
PDF icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana treści zapytania, PDF icon Zapytanie po zmianie z dnia 06.04.2017 r., Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 06.04.2017 r.
Dostawa żywicy / Delivery of resin
Data publikacji 2017-03-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Zapytanie ofertowe na montaż i demontaż elementów konstrukcyjnych w stanowiskach badawczych
Data publikacji 2017-03-27
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń laboratoryjnych
Data publikacji 2017-03-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Zapytanie ofertowe na: Obsługę Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2017-03-22
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na: dostawę mebli laboratoryjnych dla Laboratorium Pracowni Zwalczania Wybuchów Pyłów i Gazów w Kopalniach.
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 - Zakres dostawy, Plik Załącznik nr 3 - Formularz wyceny, PDF icon Załącznik nr 5 - rysunki, Plik Wynik - wybór oferenta
Dostawa regulatora temperatury (1 szt.) oraz czujników temperatury (4 szt.)
Data publikacji 2017-03-21
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego , PDF icon Wyniki
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-03-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wybór oferty
Dostawa przetworników wysokiego ciśnienia (5 szt).
Data publikacji 2017-03-13
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty, PDF icon Wyniki postępowania
Przegląd techniczny drzwi p.poż. w Pawilonie II
Data publikacji 2017-03-10
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania.
Data publikacji 2017-03-10
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz oferty
Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Data publikacji 2017-03-06
Plik Dostawa i montaż żaluzji okiennych dla GIG Katowice - po zmianach
Wykonanie i dostawa 30 szt. pojemników ze stali nierdzewnej do poboru prób węgla
Data publikacji 2017-03-06
Plik Załącznik nr 2 do zapytania , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Dostawa lasera, Delivery of laser
Data publikacji 2017-03-06
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Inquiry
Dostawa regałów magazynowych
Data publikacji 2017-03-03
Plik Zapytanie ofertowe - regały magazynowe, Plik Wynik
Dostawa komputera przenośnego
Data publikacji 2017-03-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa radiometru, Delivery of radiometer
Data publikacji 2017-03-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Inquiry
Przegląd i rozbudowa systemu
Data publikacji 2017-03-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wybór oferty
Dostawa wagi analitycznej
Data publikacji 2017-02-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią Zamawiającego, PDF icon Unieważnienie postępowania
Dostawa zasilacza hydraulicznego
Data publikacji 2017-02-24
Microsoft Office document icon zapytanie_ofertowe_zasilacz_bl_4683_1.doc, PDF icon Wybór oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szlifierko-polerki
Data publikacji 2017-02-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące serwisu stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-21
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę chromatografu
Data publikacji 2017-02-20
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa pojemników laboratoryjnych
Data publikacji 2017-02-14
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wybór oferty
Zapytanie ofertowe na: serwis stapiarki KATANAX K2
Data publikacji 2017-02-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa sondy i wagi
Data publikacji 2017-02-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana do zapyt ofertowego
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2017-02-09
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią, PDF icon Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na: Dostawę mebli laboratoryjnych dla Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG
Data publikacji 2017-02-08
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 2 - Formularz wyceny, Package icon Załącznik nr 3 - Rysunki, PDF icon Odpowiedzi na pytania 09.02.2017, PDF icon Odpowiedzi na pytania 14.02.2017, PDF icon UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe na usługę: Zaplanowania sposobu zagospodarowania 12 ton odpadów, powstałych po oczyszczaniu wód kopalnianych, poprzez ich likwidację - UNIEWAŻNIONE
Data publikacji 2017-02-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Unieważnienie
Zapytanie ofertowe na: obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej
Data publikacji 2017-02-06
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania 09.02.2017
Zakup zestawów programów CAD / BIM do projektowania wraz z licencją stałą dla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2017-01-26
Plik zapytania_ofertowe.docx
Zapytanie ofertowe na wykonania 500 szt kaset dozymetrycznych
Data publikacji 2017-01-26
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę: Ultratermostatu UTE20 pojemność 20 l oraz Manometru cyfrowego WIKA CPG500 (2 szt.)
Data publikacji 2017-01-23
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Zapytanie ofertowe na usługę zapewnienia dodatkowej ochrony zdrowia dla pracowników GIG
Data publikacji 2017-01-19
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Opis pakietów medycznych.
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę tonerów
Data publikacji 2017-01-16
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2017-01-11
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z wniesieniem wykładziny PCV dla GIG Katowice.
Data publikacji 2017-01-05
Plik Zapytanie ofertowe
Przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup trzech licencji jednostanowiskowych oprogramowania do przetwarzania danych eksperymentalnych wraz z dodatkowymi pakietami.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do obsługi posiadanych systemów akwizycji i kontroli danych eksperymentalnych licencja komercyjna.
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na na zakup oprogramowania do akwizycji, wstępnej obróbki, wizualizacji i zapisu danych przesyłanych przez kartę akwizycji danych – 1 licencja, wersja edukacyjna
Data publikacji 2017-01-02
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik do zapytania
Dostawa 20 sztuk naciskaczy (iglic) do penetrometru Pen206, posiadanego przez Zamawiającego.
Data publikacji 2017-01-02
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Informacja o wyborze
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-29
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2016-12-20
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
Dostawa obwodów drukowanych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Zapytanie ofertowe , Package icon Wykaz, PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na przedłużenie o rok licencji komercyjnej oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-12-19
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Zał nr 1
Dostawa aparatu fotograficznego
Data publikacji 2016-12-16
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Usługę tłumaczenia tekstów technicznych z obszaru górnictwa i ochrony środowiska wraz z konsultacjami językowymi
Data publikacji 2016-12-14
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon odpowiedzi na pytania
Dostawa akumulatora do radiometru górniczego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa lasera zielonego i układu mechaniczno - optycznego
Data publikacji 2016-12-13
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych do pojazdów mechanicznych i maszyn Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2016-12-13
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Modernizacja spektrometru promieniowania gamma
Data publikacji 2016-12-12
Plik Zapytanie ofertowe
dostawa 2 zestawów siateczek do posiadanej przez Zamawiającego wysokotemperaturowej komory reakcyjnej DRIFT / Delivery of 2 sets of nets for owned by the Buyer to the high temperature reaction chamber
Data publikacji 2016-12-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Inquiry
Wstępne zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-12-02
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Formularz techniczny do zapytania ofertowego - Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa modułu detektora fotodiodowego
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie na dostwę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon 4648_wstepne_zapytanie_mat._laboratoryjne.doc
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów i urządzenia drukującego.
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów
Data publikacji 2016-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe dotyczące zlewek wykonanych z PTFE na potrzeby realizacji projektu „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-11-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: "Usługę przeprowadzenia audytu pod kątem wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego uwzględniającego szczególne potrzeby instytutu badawczego."
Data publikacji 2016-11-24
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wzór umowy
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-11-24
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę odczynników
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę roztworów wzorcowych
Data publikacji 2016-11-23
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do testów toksyczności.
Data publikacji 2016-11-22
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę MINERALIZATORA mikrofalowego
Data publikacji 2016-11-22
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę aktualizacji na okres 3 lat oprogramowania „Cadna A” z rozszerzeniami BMP XL BPL z kluczem serwerowym w wersji 64-bit.
Data publikacji 2016-11-22
Plik zapytanie_ofertowe_4605.docx
Zapytanie ofertowe na przedłużenie posiadanych przez Zamawiającego publicznych certyfikatów SSL dla 2 domen internetowych GIG
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie oferowe na dostawę odczynników chemicznych i kolumienek do chromatografii
Data publikacji 2016-11-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Nowe zapytanie wraz ze zmianami, PDF icon Inforacja o zmianie treści zapytania, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Pytanie nr 3 do zapytnia
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę wirówki i konduktometru
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe , PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Microsoft Office document icon Zmiana do wstępnego zapytania
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę sonaru wysokiej rozdzielczości
Data publikacji 2016-11-17
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę przez okres 12 miesięcy materiałów wybuchowych (środków strzałowych).
Data publikacji 2016-11-16
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Głównego Instytutu Górnictwa i Kopalni Doświadczalnej Barbara w sieci telefonii stacjonarnej i serwis serwerów telekomunikacyjnych
Data publikacji 2016-11-16
Microsoft Office document icon zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Data publikacji 2016-11-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa zasilaczy do posiadanych przez Zamawiającego punktów dostępowych sieci bezprzewodowej.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy, PDF icon Zmiana zapytania w związku ze zmianą OPZ, Plik Zapytanie po zmianach wraz z formularzem ofertowym, PDF icon Wyniki
Wstępne zapytanie ofertowe na zapewnienie dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanych przez Zamawiającego 2 licencji oprogramowania do oceny cyklu życia produktu na okres jednego roku.
Data publikacji 2016-11-15
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na 2017 roku dla Biblioteki Naukowej GIG Katowice.
Data publikacji 2016-11-15
PDF icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę papieru ksero
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Plik Załącznik nr 1
Dostawa czasopisma on-line Logistyka Odzysku
Data publikacji 2016-11-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-11-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa elementów doposażenia do posiadanych przez Zamawiającego sterowników LattePanda 4G/64GB
Data publikacji 2016-11-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy/montażu/czyszczenia rolet i żaluzji okiennych dla GIG Katowice / PO ZMIANIE /
Data publikacji 2016-11-09
Plik Zapytanie ofertowe po zminie 10.11.2016
Dostawa opału do 60 T typu eko-groszek do pieca z podajnikiem
Data publikacji 2016-11-08
Plik Zapytanie ofertowe
Wstępne zapytanie ofertowe na dostawę artykułów BHP
Data publikacji 2016-11-04
Microsoft Office document icon Wstępne zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 , PDF icon Informacja o zmianie treści Załącznika nr 1, Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 po zmianie z dnia 09.11.2016 r.
Dostawa projektora wraz z wyposażeniem dodatkowym
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa monitorów dotykowych
Data publikacji 2016-11-04
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa środków czystości
Data publikacji 2016-10-28
Plik Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Wyniki
Dostawa czasopism on-line
Data publikacji 2016-10-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa króćców, żłączek i trójników
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki zapytania
Dostawa smarów do uszczelniania połączeń
Data publikacji 2016-10-24
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zmiana do zapyt ofertowego, Plik Nowy formularz oferty, PDF icon Wyniki- unieważnienie
Dostawa dzienników i czasopism dla Biblioteki Naukowej GIG
Data publikacji 2016-10-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Informacja o zmianie w zapytaniu ofertowym, Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie, Plik Wyniki
100 sztuk „zestawów uderzeniowych” oraz płytek (100 szt.) i sztyftów (200 szt.) porcelanowych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-20
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi zaprojektowania oraz wykonania sortera pneumatycznego w skali wielkolaboratoryjnej
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 2000 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-10-19
Plik Zapytanie ofertowe - nieaktualne, Plik Zapytanie ofertowe po zmianach 20.10.2016
Zapytanie ofertowe dotyczace wykonania badań z wykorzystaniem 4 dostarczonych przez Zleceniodawcę próbek popiołów w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-10-18
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-17
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Kompleksowa renowacja kolektora głównego kanalizacji na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon mapka
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-12
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa odczynników chemicznych
Data publikacji 2016-10-11
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego - format A3
Data publikacji 2016-10-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe , Plik Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , Plik Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2 , Plik Zapytanie nr 3 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie nr 3, Plik Zapytanie nr 4 wraz z odpowiedzią, Plik Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na Wykonanie pojemników ze stali nierdzewnej zamykanych hermetycznie do poboru prób węgla.
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy czytnika
Data publikacji 2016-10-10
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przetwornika ciśnienia
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na usługę transportową
Data publikacji 2016-10-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Formularz ofertowy
Dostawa monitorów odsłuchowych
Data publikacji 2016-10-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Microsoft Office document icon Unieważnienie zapytania
Wykonanie kabiny operatora maszyny wytrzymałościowej w hali VI Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ( ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.10.2016 )
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Nowe założenia do zapytania ofertowego
Usługa świadczenia wsparcia technicznego
Data publikacji 2016-10-04
Plik Zapytanie ofertowe , PDF icon Wyniki
Dostawa różnych elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-10-03
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa elementów elektronicznych
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Załącznik nr 1 , Office spreadsheet icon Załącznik nr 2 , PDF icon Wyniki
Dostawa sprzętu do badań
Data publikacji 2016-09-26
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zapytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego.
Dostawa adaptera
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa modułu rejestratora
Data publikacji 2016-09-21
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa skanera
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa filtrów
Data publikacji 2016-09-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski) / inquiery
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie szczepionki bakteryjnej, zdolnej do rozkładu węglowodorów, w tym węglowodorów chlorowcopochodnych
Data publikacji 2016-09-19
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa i zabudowa przelicznika gazu MacMAT
Data publikacji 2016-09-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Dostawa programatora
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa analogowego czujnika światła i modułu Wi-fi
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa fotodiody
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa elementu elektronicznego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa sprzetu komputerowego
Data publikacji 2016-09-15
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych
Data publikacji 2016-09-14
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z wzorem umowy, Plik Załącznik nr 1 , PDF icon Zmianado umowy wraz z poprawionym wzorem umowy, PDF icon Pytania do opisu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiedziami Zamawiającego
Archiwalne radarowe zobrazowania satelitarne z satelity TerraSAR-X
Data publikacji 2016-09-12
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa naprawy
Data publikacji 2016-09-06
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałow i odczynników
Data publikacji 2016-09-05
Plik Zapytanie ofertowe
Usługa serwisowa
Data publikacji 2016-09-05
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa ołowiu
Data publikacji 2016-09-02
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa materałów laboratoryjnych
Data publikacji 2016-09-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa urządzeń pomiarowych
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa pieca do symulacji procesu samozagrzewania węgla
Data publikacji 2016-08-30
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego usługi cateringowej dla uczestników spotkania w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Informacja o anulowaniu zapytania
Różne podzespoły elektroniczne
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa odczynników
Data publikacji 2016-08-29
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Dostawa wiązek tlenu
Data publikacji 2016-08-26
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa anemometru
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa 100 g złoża do oznaczania strontu za pomocą chromatografii ekstrakcyjnej.
Data publikacji 2016-08-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe (jęz polski), Plik Zapytanie ofertowe (jęz angielski)
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-24
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2016-08-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa kamery
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów do drona
Data publikacji 2016-08-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapewnienie dostępu do serwisu Inforlex
Data publikacji 2016-08-17
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy próżniowej instalacji dystrybucji ciekłego azotu.
Data publikacji 2016-08-16
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Zmiana terminu składania ofert
Dostawa części elektronicznych
Data publikacji 2016-08-10
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Office spreadsheet icon Opis funkcjonalności, PDF icon Unieważnienie zapytania
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wynajmu sprzętu oraz obsługę techniczną symultanicznego tłumaczenia przebiegu spotkania w dniu 12.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego podczas warsztatów w dniach 12-14.09.2016
Data publikacji 2016-08-09
PDF icon Zapytanie ofertowe
Usługa transportowa w związku z organizacją warsztatów i wizyt studialnych dla przedsiębiorców z sektora paliwowo-energetycznego obwodu lwowskiego
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe, Plik Załącznik
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa cateringowa
Data publikacji 2016-08-09
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt.: „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania” finansowanego w ramach Programu ERA-NET ERA-MIN
Data publikacji 2016-07-29
PDF icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług w zakresie telefonii mobilnej dla Głównego Instytutu Górnictwa
Data publikacji 2016-07-29
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania i Odpowiedzi, PDF icon Wynik postępowania
Zapytanie ofertowe na obsługę GIG w zakresie dostawy i korzystania przez pracowników z kart abonamentowych w sferze sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.
Data publikacji 2016-07-26
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Odpowiedź na pytanie 29.07, PDF icon Odpowiedź na pytanie 01.08.2016
Wykonanie tłumaczenia
Data publikacji 2016-07-26
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa transformatora
Data publikacji 2016-07-21
Plik Zapytanie ofertowe
Różne części elektroniczne
Data publikacji 2016-07-21
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-03-24
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w zakresie usług poligraficznych
Data publikacji 2016-03-23
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa elementów optycznych
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa śrub, nakrętek i podkładek
Data publikacji 2016-03-23
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa platformy latającej
Data publikacji 2016-03-11
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią
Dostawa
Data publikacji 2016-03-11
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-03-03
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy: „Zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na przykładzie instalacji Tauron Wytwarzanie S.A.
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Poszukiwanie eksperta do udziału w realizacji projektu pt. „Ocena możliwych kierunków recyklingu ciężkich i rzadkich metali odzyskanych z odpadowych produktów spalania”
Data publikacji 2016-02-19
PDF icon Zapytanie o eksperta
Usługa tłumaczenia na język wietnamski
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej na Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie
Data publikacji 2016-02-19
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa: 100 sztuk „zestawów uderzeniowych”
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa oprogramowania
Data publikacji 2016-02-18
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Uruchomienie i udostępnienie łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów
Data publikacji 2016-02-17
Plik Zapytanie ofertowe
Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
Data publikacji 2016-02-16
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa grafitowych krążków
Data publikacji 2016-02-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Usługa
Data publikacji 2016-02-01
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Wyniki
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest :
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Weryfikacja poprawności funkcjonowania instalacji do oczyszczania wód kopalnianych z radu w lokalizacji KWK Ziemowit
Data publikacji 2016-02-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na uaktualnienie dla licencji nr 395-19026852 oprogramowania Autodesk Building Design Suite Premium Commercial Subscription
Data publikacji 2016-01-26
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej modyfikacji systemu do ciągłego pomiaru przepływu wody dla poprawnego sterowania procesu oczyszczania wód z naturalnych izotopów promieniotwórczych
Data publikacji 2016-01-25
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej sprawdzenia (kalibracji) i wzorcowania w akredytowanym laboratorium posiadanej przez Zamawiającego jednostki centralnej CJP – 10 pyłomierza automatycznego P-10ZA.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Wykonanie usługi dotyczącej serwisu i kalibracji posiadanego przez Zamawiającego analizatora MRU MGA-5, nr seryjny 289 047.
Data publikacji 2016-01-21
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
przedłużenie o rok licencji oprogramowania do analiz statystycznych
Data publikacji 2016-01-19
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa
Data publikacji 2016-01-19
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa eksykatora
Data publikacji 2016-01-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa tygli i pochłaniaczy gazów
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Zapytanie ofertowe na: na wykonywanie w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2017 r. pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w laboratorium chromatograficznym oraz laboratorium analiz samozagrzewania węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Data publikacji 2015-12-21
Plik zapytanie_ofertowe_wieckowski.docx
Przedłużenie o kolejne 12 miesięcy wsparcia technicznego do posiadanego przez Zamawiającego programu "MicroStation Perpetual Licenc"
Data publikacji 2015-12-21
Plik Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Plik Wyniki
Usługa zaprojektowania oraz wykonania ramy stanowiska do badania okładzin siatkowych
Data publikacji 2015-12-15
Plik Zapytanie ofertowe
Obsługa pogwarancyjna serwerów IBM xSeries
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa defibrylatora
Data publikacji 2015-12-14
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, Microsoft Office document icon Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmianie , PDF icon Zapytania nr 2 wraz z odpowiedzią , Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe po zmnianie nr 2
Dostawa płaszczy grzewczych z regulacją mocy i mieszadłami magnetycznymi.
Data publikacji 2015-12-11
PDF icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Zapytanie ofertowe na: Dostarczenie okablowania wraz z skrzynkami połączeniowymi
Data publikacji 2015-12-09
Plik Zapytanie ofertowe, Plik Aktualizacja zapytania ofertowego 15.12.2015
Dostawa sit laboratoryjnych
Data publikacji 2015-12-07
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie i zmontowanie układu detekcji płomienia wersja semi-opto w ramach projektu EXPRO
Data publikacji 2015-12-02
Plik zapytanie_ofertowe_expro.docx
Dostawa scyntylatorów
Data publikacji 2015-12-01
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa mikrocelulozy
Data publikacji 2015-12-01
PDF icon Zapytanie ofertowe
Dostawa artykułów BHP
Data publikacji 2015-11-25
Plik Zapytanie ofertowe, PDF icon Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego, Plik Zapytanie ofertowe po poprawce
Usługa składowania odpadów
Data publikacji 2015-11-24
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa sondy
Data publikacji 2015-11-23
PDF icon Zapytanie ofertowe, PDF icon Wzór umowy
Usługa cateringowa dla uczestników szkolenia w dniach 9-10.12.2015
Data publikacji 2015-11-12
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
Dostawa syatemu akwizycji danych
Data publikacji 2015-11-05
Plik Ogłoszenie o zamówieniu, Plik SIWZ
Dostawa sprzętu
Data publikacji 2015-11-05
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa czasopism
Data publikacji 2015-11-02
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa wagi - szt 1
Data publikacji 2015-10-30
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty, PDF icon Wyniki
Dostawa drukarki
Data publikacji 2015-10-30
Plik Zapytanie ofertowe
Dostawa przystawki chromatograficznej
Data publikacji 2015-10-29
Dostawa akcesoriów
Data publikacji 2015-10-28
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe
dostawa materiałów i akcesoriów
Data publikacji 2015-10-15
Microsoft Office document icon Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty
Dostawa cynku technicznego
Data publikacji 2015-10-14