Wykonanie specjalistycznych robót przy demontażu doświadczalnego georeaktora podziemnego zgazowania węgla oraz wykonanie wierceń w Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

+ 48-32-259-2000