Wykonanie robót górniczych na terenie KD Barbara w Mikołowie.

+ 48-32-259-2000