Wykonanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych: urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych w budynkach Głównego Instytutu Górnictwa

+ 48-32-259-2000