Wykonanie oznaczeń izotopów w próbkach środowiskowych

Część 1) Oznaczenie izotopów plutonu238 Pu oraz 239+240 Pu w próbkach wód deszczowych

Część 2) Oznaczenie izotopu radiowęgla 14C w próbkach wód

+ 48-32-259-2000