„Usługi w zakresie utrzymania czystości Część 1) dla Głównego Instytutu Górnictwa (przy Placu Gwarków 1 w Katowicach) oraz dla Kopalni Doświadczalnej Barbara (przy ul. Podleskiej 72 w Mikołowie)”

+ 48-32-259-2000