Uruchomienie, dzierżawa i obsługa łącza światłowodowego między GIG Katowice a KD „Barbara” Mikołów

+ 48-32-259-2000