Rozszerzenie wsparcia technicznego i konsultacji do posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania T – FLEX PARAMETRIC CAD (numer posiadanej licencji: ID 63869D01)

+ 48-32-259-2000