Rozbudowa i doposażenie instalacji pilotowej podziemnego zgazowania węgla (część naziemna) w KWK Wieczorek.

+ 48-32-259-2000