Roboty budowlane na terenie KD Barbara w Mikołowie oraz GIG Katowice.

+ 48-32-259-2000