Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń

CZĘŚĆ 1 - Części i materiały eksploatacyjne do posiadanego przez Zamawiającego kalorymetru IKA typ C5000

CZĘŚĆ 2 - Materiały potrzebne do wykonania ziarnowych brykietów mikroskopowych za pomocą posiadanej przez Zamawiającego aparatury – szlifierko polerki LaboPol-5 z głowicą LaboForce-3 firmy STRUERS

CZĘŚĆ 3 - Części i materiały do plastometru do oznaczania stanu plastycznego wg metody Giesselera – Hoehnego

CZĘŚĆ 4 - Części i materiały do posiadanego przez Zamawiającego analizatora ACS-40/1500 producenta ITR Warszawa 

CZĘŚĆ 5 - Płytki do mikroskopu Leitza

CZĘŚĆ 6 - Półmaski pyłowe

CZĘŚĆ 7 - Akcesoria do gęstości  rzeczywistej  węgla kamiennego        

CZĘŚĆ 8 - Akcesoria do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania 

CZĘŚĆ 9 - Tygle i pokrywki kwarcowe

CZĘŚĆ 10 - Antracyt wzorcowy

CZĘŚĆ 11 - Akcesoria do oznaczania wskaźników dylatometrycznych

CZĘŚĆ 12 – Wzorce

CZĘŚĆ 13 – Odczynniki i materiały 

CZĘŚĆ 14 – Pojemniki na próbki węgla

+ 48-32-259-2000