Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Część 1 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Część 2 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Część 3 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III           

Część 4 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń IV  

Część 5 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń V  

Część 6 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń VI

Część 7 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń VII

Część 8 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń VIII

Część 9 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń IX

+ 48-32-259-2000