przedłużenia subskrypcji na kolejne dwa lata do posiadanejwersji komercyjnej oprogramowania Visual Studio Ultimate with MSDN – 1 sztuka lub równoważne

+ 48-32-259-2000