Pobranie próbek ze środowiska morskiego

+ 48-32-259-2000