Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Zakładu Geologii i Geofizyki na terenie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

+ 48-32-259-2000