Modernizacja mobilnego kołowrotu sondy oraz budowa dwóch wciągarek linowych

+ 48-32-259-2000